Rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 12 marca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2014 r., poz. 324), wprowadzono dodatkowy warunek uzyskania płatności ekologicznej w postaci wytworzenia produktu ekologicznego.

Wymóg ten następnie został zniesiony rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 27 października 2014 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy".

„Ze skarg wnoszonych do Rzecznika wynika, że niektórzy rolnicy, ze względu na wprowadzony wymóg wytworzenia określonej ilości produktu ekologicznego, nie wnieśli w terminie wniosku o przyznanie płatności ekologicznej, gdyż byli przekonani, iż nie spełniają tego wymogu. Po zmianie przepisów w tym samym roku kalendarzowym nie mieli już oni możliwości uzyskania płatności ekologicznej, pomimo tego, że Ministerstwo uznało wprowadzony wymóg za nieuwzględniający specyfiki funkcjonowania małych gospodarstw i przez to w praktyce niemożliwy do zrealizowania” – zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich i kieruje do ministra rolnictwa kolejne wystąpienie w tej sprawie.

Rzecznik wskazuje, że płatności ekologiczne są dla wielu gospodarstw gwarantem ich rentowności.

Zabiega zatem u ministra rolnictwa „o wskazanie drogi prawnej umożliwiającej rolnikom poszkodowanym przez zmiany w przepisach w roku 2014 ubieganie się o przyznanie płatności ekologicznych za ten rok”.