Pomoc zaoferowana po nawałnicach dotyczyła tylko poszkodowanych w sierpniu.

Więcej: Lipcowe klęski rolników obojętne rządowi

Pomoc po sierpniowych nawałnicach

Czy kwota 159 000 tys. zł na pomoc po nawałnicach i 100 000 tys. zł na pomoc po wiosennych przymrozkach pozwoli na udzielenie pomocy pokrzywdzonym nawałnicami także w lipcu i we wrześniu, czy rząd pozostanie przy udzieleniu pomocy tylko za klęski z sierpnia? – zapytaliśmy w Ministerstwie Rolnictwa.

Z otrzymanej właśnie odpowiedzi ministerstwa wynika, że rząd wciąż analizuje możliwość rozszerzenia pomocy:

„Analizowana jest możliwość uruchomienia pomocy na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187, z późn. zm.) dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, którzy nie mogą ubiegać się o pomoc określoną w uchwale Rady Ministrów nr 129/2017 w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstw rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego”.