Niedawno wiceminister Zbigniew Babalski zapowiedział w Sejmie: - Robimy wszystko, żeby przyspieszyć działania w PROW na lata 2014–2020. Niebawem minister odpowiedzialny, pan minister Zarudzki, przedstawi ten kalendarz w szczegółach.

Co miał na myśli wiceminister? Wydawałoby się, że przyspieszenie PROW. Niestety nie potwierdza tego Ministerstwo Rolnictwa. Pytane o „konkrety, jak jeszcze nie działań, to liczb  dotyczących planów i ich realizacji” oraz „Jaki jest aktualny stan  realizacji PROW, ile pieniędzy zakontraktowano, ile wypłacono - a jak  to planowano?” ministerstwo odpowiada, że opublikowało harmonogram i informacje miesięczne na temat realizacji PROW – i to wszystko, co wie na ten temat, nie daje się natomiast uprosić o porównanie planów i stanu ich realizacji. Szkoda, bo byłoby o czym mówić.

Zgodnie z ostatnim „Sprawozdaniem miesięcznym z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 od uruchomienia Programu na dzień 31.03.2017 r.” złożono wnioski na 36,20% limitu środków, zawarto umowy na 24,01% limitu, zrealizowano płatności na 10 proc. limitu.

Wykorzystanie limitu najlepiej wygląda... dla rent strukturalnych. Tu wykorzystano 45,64 proc. limitu. Można powiedzieć – nie było wyboru, zobowiązania są podjęte wcześniej i muszą być realizowane.

Kolejne na liście wykorzystania limitu są płatności ONW – tu limit został wykorzystany w 27,53 proc.

Dwucyfrowy wynik jest jeszcze dla realizacji „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” – 18,35 proc. i „Rolnictwa ekologicznego” - 14.12 proc.

A jak wygląda sprawa poza płatnościami obszarowymi?

Wszystkie pozycje są poniżej 10 proc., np.:

- Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych – zrealizowano płatności w wysokości 9,30% limitu

- Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów - 9,20% limitu

- Tworzenie grup producentów i organizacji producentów - 7,69% limitu.

Zerowe wykorzystanie limitu jest np. na:

- Transfer wiedzy i działalność informacyjną

- Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw

- Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych

- Scalanie gruntów.

Bliskie zeru są wykorzystane limity na zrealizowane płatności z tytułu „Inwestycje w środki trwałe” – 0,48 proc. limitu.

Na „Modernizację” wypłacono 0,26 proc. limitu (6 550 816,11 euro), złożono wnioski na 63,96% limitu, zawarto umowy na 12,99% limitu.

A jakie były plany?

Dla przykładu:

Zgodnie z „Oceną ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” – w 2018 roku miały być 3 974 w pełni ukończone operacje z „Modernizacji”. Przewidywana kwota wydatków publicznych dla operacji w pełni zakończonych (EUR) to  223 653 682,74.

Jest więc co robić.

Na koniec listopada 2016 roku wykorzystanie dostępnego z PROW 2014-2020 limitu środków wynosiło zaledwie 8,06 proc. Zapowiadano do połowy tego roku uruchomienie wszystkich działań PROW  2014-2020.

Więcej: PROW 2014-2020 ledwie kapie

„Realizacja PROW 2014 - 2020 jest monitorowana i przebiega zgodnie z planem” – zapewnia Małgorzata Książyk, dyrektor Biura Prasowego MRiRW. To wszystko, co MRiRW ma do powiedzenia o realizacji PROW.

Nie wiadomo więc, z którym planem zgodna jest taka realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i dlaczego jest on taki skromny.

Zrealizowane płatności z EFRROW to dotąd 3 636 016 257,79 zł. (tj. 1 361 635 790,52 euro).

Polska otrzymała dotychczas w euro:

w 2014 - 1 569 517 638      

w 2015 - 1 175 590 560      

w 2016  - 1 193 429 059      

w 2017 - 1 192 025 238.

Kwota z 2014 roku musi być wykorzystana do końca 2017 roku, do niezbędnego wykorzystania brakuje więc ponad 200 mln euro.

Więcej: PROW musi się rozpędzić 

To minimum, które musi być osiągnięte, aby nie trzeba było oddawać pieniędzy.

Dane z realizacji PROW zebrane na koniec 2018 roku będą podstawą do „przeglądu wyników”, który nastąpi w 2019 r.

Blisko sukces - czy chociaż nie klęska?