Przygotowany w Ministerstwie Cyfryzacji projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw, przewiduje zniesienie opłaty ewidencyjnej pobieranej przez gminę, w związku z rejestracją pojazdów i wydawaniem dokumentów np. potwierdzających uprawnienia do kierowania. Nowela przepisów została przyjęta przez rząd 21 lutego br. i trafia na legislacyjna ścieżkę.

Zgodnie z nowymi przepisami, samorządy nie będą mogły już pobierać opłat za rejestrację pojazdu, wydanie dowodu rejestracyjnego, wydanie pozwolenia czasowego, czy zalegalizowanych tablic. Właściciel pojazdu nie będzie też płacił za przeprowadzenie badania technicznego pojazdu oraz odczyt stanu drogomierza po wymianie.

Rygory dla przewoźników

Jednocześnie jednak przedłożona nowelizacja zaostrza przepisy i nakłada nowe obowiązki na przewoźników, np. firmy pośredniczące przy transporcie osób. Nowe przepisy podnoszą np. bezpieczeństwo pasażerów podczas przejazdów zamawianych przez aplikację. Przedsiębiorcy będą zobowiązani do weryfikowania kierowców świadczących przewozy przed rozpoczęciem współpracy. Weryfikacja ma obejmować sprawdzenie tożsamości przy osobistym stawiennictwie, sprawdzenie posiadanych uprawnień do kierowania oraz niekaralności. W noweli przewidziano też pakiet sankcji dla przedsiębiorców, świadczących usługi przewozowe za niedopełnienie obowiązków.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy: „Nowe przepisy przyczynią się także do podniesienia bezpieczeństwa pasażerów przy realizacji przewozów drogowych. W tym celu zapewniona zostanie rzetelna weryfikacja tożsamości osoby oraz jej uprawnień do kierowania pojazdem”.

Nowe przepisy mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca, po publikacji nowelizacji w Dzienniku Ustaw.