Rządowy program „Pierwsze Mieszkanie” cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Kredyt, który można wykorzystać na rynku pierwotnym bądź wtórnym, oferowany jest z dopłatą, która stanowi różnicę między stałą stopą ustalona w oparciu o średnie, pomniejszone o marżę oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%.

Ponad 18 tys. wniosków o udzielenie bezpiecznego kredytu 2%

Po 4 tygodniach działania programu „Pierwsze Mieszkanie”, którego bezpieczny kredyt 2% jest częścią, wpłynęło już ponad 18 tys. wniosków o udzielenie kredytu. Drugi filar programu, czyli Konto Mieszkaniowe (oszczędzanie na mieszkanie na preferencyjnych warunkach) zaowocowało założeniem niemal 600 kont oszczędnościowych

 

Z dopłaty do rat rodzinnego kredytu mieszkaniowego można korzystać przez 10 lat, a maksymalna kwota kredytu to 500 tys. zł (w przypadku gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko – 600 tys. zł).

Bezpieczny kredyt bez ryzyka na 10 lat

Tak jak przy innych kredytach o stałym oprocentowaniu również w bezpiecznym kredycie 2% w umowach z kredytobiorcami określono oprocentowanie na pierwsze pięć lat jego trwania.

Nie oznacza to jednak, że po tym okresie oprocentowanie dla klientów banków wzrośnie -  jeśli po 5 latach oprocentowanie będzie wyższe, to dopłata państwa też będzie wyższa i utrzyma ten sam poziom oprocentowania płaconego przez klienta.

Ponadto prognoza dotycząca wysokości stóp procentowych (a tym samym i oprocentowania kredytów) zakłada ich spadek na przestrzeni następnych lat, więc wzrost kosztów jest mało prawdopodobny. Jeśli jednak tak by się stało, ryzyko z tym związane poniesie Skarb Państwa.