Rolnicy czekają na uruchomienie kredytów obrotowych, udostępnianych w wysokości JPO, a motywowanych opóźnieniem w wypłacie płatności bezpośrednich. Nie zapłacą odsetek, kredyt obciąży jednak ich limit de minimis, opłacą też prowizję. Wciąż nie wiadomo, jaka będzie jej wysokość i jakie zasady udzielania kredytu przygotuje ARiMR. Kredyt ma być udzielany z własnych środków banków.

- Prowizja, która będzie pobierana w związku z udzieleniem kredytu obrotowego, zostanie określona w umowie pomiędzy bankami współpracującymi a ARiMR – informuje Piotr Pieniążkiewicz, ekspert ds. Wsparcia Sprzedaży, Departament Produktów Agro w Banku BGŻ BNP Paribas. - Oczekujemy na przesłanie przez ARiMR aneksów do umów. Obecnie możemy jedynie powiedzieć, że prowizja nie będzie wyższa niż 0,5 proc. kwoty udzielonego kredytu.

Niewiele wiadomo też o tym, jakie zasady udzielania kredytów opracuje ARiMR.

- Bank BGŻ BNP Paribas jest w trakcie przygotowywania wewnętrznych przepisów umożliwiających udzielanie kredytów – wyjaśnia Piotr Pieniążkiewicz. - Rozporządzenie RM zawierające podstawy prawne uruchomienia linii kredytowej wejdzie w życie 26 lutego. Oczekujemy na zasady udzielania kredytów przygotowywanych przez ARiMR.