8 lutego odbyło się pierwsze w tym roku szkolenie.

"Harmonogram planowanych do 31 grudnia 2018 naborów wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020"  przedstawił Krzysztof Szumski, dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  O/Bielice, a temat "Integrowana Produkcja IP - ogólne przepisy"   - Przemysław Borowy, doradca MODR.

Kolejne szkolenie zaplanowano już w końcu lutego. Informacje na ten temat są podane na stronie internetowej Rynku w Broniszach.

- Staramy się zaoferować naszym partnerom to, czego potrzebują – mówi Iwona Marszałek, wicedyrektor Biura Promocji Rynku Hurtowego Bronisze. – Mamy Programy Partnerskie dla producentów i sklepów. Nasi partnerzy biorą udział w różnego rodzaju szkoleniach i seminariach -  dodam, że bezpłatnych. Współpracujemy przy organizacji takich wydarzeń m.in z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Urzędem Pracy Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Laboratorium UO Technologia.

Podczas spotkania  8 lutego rolnicy dowiedzieli się, do jakich działań PROW planowane są  nabory i jak przygotować się do złożenia wniosków. Rozmawiano też na temat tegorocznych zmian w sposobie składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. 

- Staramy się być jak najbliżej naszych klientów - mówi Krzysztof Szumski, dyrektor Oddziału Bielice. - Na Rynku Hurtowym Bronisze uruchomiliśmy punkt konsultacyjny MODR i dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i czwartki, czekamy na zainteresowanych specjalistyczną poradą, pomagamy wypełniać dokumentację związaną z ubieganiem się o środki unijne i przeprowadzamy bezpłatne szkolenia, między innymi na temat integrowanej produkcji i ochrony roślin.

 W ramach współpracy z Rynkiem Hurtowym w Broniszach,  MODR zorganizował w 2016 r.  4 szkolenia dla 99 osób, umożliwiające uczestnikom ubieganie się o Certyfikat Integrowanej Produkcji.