W ramach Polskiego Ładu, rządzący chcą wprowadzić budownictwo jeszcze bardziej przyjazne obywatelom. Warto mieć na uwadze, że dokument  programowy "Polski Ład" jest tylko niezobowiązującą propozycją zawierającą szereg obietnic, które mogą, ale nie muszą być zrealizowane.

Jedną z tych obietnic jest możliwość budowy małych domów rodzinnych bez zbędnych formalności.

Jak będziemy budować małe domy w ramach "Polskiego Ładu"?

Rządzący obiecują zmianę przepisów Prawa Budowlanego, tak aby każdy inwestor mógł przeprowadzić budowę domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy 70 mtylko na zgłoszenie budowy.

Jak czytamy w ulotce budowa taka będzie możliwa bez pozwolenia, kierownika, a nawet bez książki budowy. Zdaniem autorów Programu będzie to oznaczać to skrócenie procesu budowlanego nawet do kilku tygodni i oszczędności co najmniej kilku tysięcy zł dla inwestora.

Jeżeli te zmiany będą wprowadzane w Prawie Budowlanym w przyszłości to będą oznaczały rewolucję w polskim budownictwie. Jeżeli jednak Polacy będą wznosić domy niezgodnie ze sztuką budowlaną, takie zmiany w prawie mogą doprowadzić do wielu katastrof budowlanych. 

Co będzie jedynie wymagane według proponowanych zmian w prawie budowlanym?

Zgodnie z obietnicą PiS-u budowę będzie można rozpocząć po zgłoszeniu w stosownym urzędzie. Jakie wymagania trzeba będzie spełnić aby zgłosić budowę do urzędu?

Zgłoszenie budowy też oznacza formalności

Zgłoszenie budowy należy złożyć przed rozpoczęciem prac budowlanych w identyczny sposób jak przy wniosku o pozwolenie na budowę.

W pierwszej kolejności należy pobrać formularz Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych i wypełnienia go. Trzeba w nim określić nie tylko rodzaj i zakres przeprowadzanych prac, 

Zgłoszenie wymaga też dołączenia oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

W niektórych przypadkach niezbędne jest przedstawienie szkiców lub rysunków związanych z planowaną budową. Jednak decyzję o konieczności ich dostarczenia podejmuje stosowny urzędnik.

Warto pamiętać, że dany urząd oceni takie zgłoszenie. Co to oznacza? Urzędnik może je odrzucić lub zażądać uzupełnienia konkretnych dokumentów, zanim pozytywnie rozpatrzy zgłoszenie budowy.

Wszystkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia budowy należy złożyć w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem prac.