Więcej o poprawkach: PSL chce prawie 3 mld zł więcej na rolnictwo w 2018 roku

Wszystkie poprawki negatywnie zaopiniowała wcześniej Komisja Finansów i każdej z nich przed głosowaniem w Sejmie dzielnie bronili posłowie opozycji, traktując swoje wystąpienia jako okazję do przedstawienia oceny sytuacji w rolnictwie.

- Dla każdego gospodarstwa rolnego ważne jest, aby osiągać stabilne dochody, takie, które pozwolą temu gospodarstwu funkcjonować – mówił  poseł Mirosław Maliszewski z PSL. - Jedną z przyczyn braku tych stabilnych dochodów są coraz częstsze klęski żywiołowe, które zabierają plony, powodują, że rolnik nie ma czego sprzedać. W minionym roku przekonaliśmy się o tym, że obecny system ubezpieczenia upraw od klęsk żywiołowych działa fatalnie. Na początku rolnicy nie mogli się ubezpieczyć. Później, kiedy się już ubezpieczyli, mieli problem z uzyskaniem odszkodowania. Bardzo podobnie było z systemem nadzwyczajnych odszkodowań dla tych, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych. Niska kwota, spore wymagania, do większości rolników ta pomoc nie dotarła. Proponujemy jako Polskie Stronnictwo Ludowe utworzenie funduszu klęskowego, który pozwoli z budżetu państwa realizować pomoc dla rolników, którzy są dotykani klęskami żywiołowymi, i proponujemy zarezerwować w tym budżecie na ten rok kwotę 1850 mln zł. Pytanie do pana ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela, czy uznaje to za zasadne i czy to jest potrzebne polskiemu rolnictwu, aby w trudnych sytuacjach mógł uzyskać wsparcie. Prośba do pana ministra, aby przekonał posłów klubu PiS-u do poparcia tej bardzo istotnej dla polskiego rolnictwa poprawki.

Ale minister Jurgiel nie stanął na mównicy – na pytania posłów odpowiadała reprezentująca rząd minister finansów. I na to pytanie – jak i na następne - nie odpowiedziała. Poprawka zgłoszona przez PSL upadła: głosowało 433 posłów, za głosowało 193, przeciw – 236, 4 posłów wstrzymało się.

Sytuacja powtórzyła się przy głosowaniu drugiej poprawki, dotyczącej zwiększenia pieniędzy na  walkę z ASF:

- Od 2 lat szaleje w Polsce afrykański pomór świń – zauważył poseł Maliszewski. - Szczególne nasilenie tej choroby to miniony rok 2017. 11 tys. gospodarstw – a niektórzy mówią, że nawet więcej – już zrezygnowało z produkcji trzody chlewnej, nie mając perspektywy, nie wiedząc, co robić dalej i z czego osiągać zyski, jakie osiągać dochody. Rząd sobie z tym nie radzi, co widać bardzo wyraźnie w ostatnich dniach, ale także było widać w ciągu minionego roku, bo to kilkaset już przypadków wśród dzików, blisko 1 tys. stwierdzonych przypadków wśród dzików, ponad 100 przypadków stwierdzonych wśród świń. My chcemy pomóc polskim rolnikom, ale też chcemy pomóc ministrowi rolnictwa. Polskie Stronnictwo Ludowe składa poprawkę, żeby w budżecie zarezerwować dodatkowy 1 mld zł na to, aby wesprzeć chociażby służby weterynaryjne w zakresie likwidacji dzików, ale także na pomoc rolnikom w zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń, w tym w bioasekuracji. Prośba, aby tę poprawkę poprzeć. To jest poprawka bardzo dobra, wychodząca naprzeciw oczekiwaniom polskich rolników, pomagająca im, a jednocześnie pomagająca ministrowi rolnictwa realizować ten projekt. Jesteśmy opozycją konstruktywną, chcemy pomóc, nie przeszkadzać. Prośba o poparcie tej poprawki i wyraźne stanowisko ministra rolnictwa.

I tym razem „wyraźnego stanowiska ministra rolnictwa” nie było – a poprawka upadła w głosowaniu.

Tym razem głosowało 423 posłów, za głosowało 191, przeciw – 227, 5 posłów wstrzymało się.

Podobny los spotkał poprawkę zgłoszoną przez posła PO Zbigniewa Ajchlera.

Tym razem poseł powołał się na pewne pismo rolnicze, którego nazwy ze zrozumiałych względów nie przytoczę, a w którym to – jeśli wierzyć posłowi – „jest napisane, że nowy rząd obiecuje walczyć o rolnictwo”. Powziąwszy tę wiedzę, poseł roztoczył dramatyczny obraz stanu rolnictwa:

- Takiej sytuacji, jaka jest w tej chwili na polskiej wsi, jeszcze nie było przez 50 lat, panie premierze. Tysiące hektarów niezebranych zbóż, kukurydzy. Musimy chodzić w gumiakach, bo nie idzie pod żadnym pozorem wjechać na pole. Minister rolnictwa na pytanie, gdzie mamy rozlewać gnojowicę, mówi, że mamy budować biogazownie i jechać, żeby sprzedać gnojowicę w biogazowni. To jest genialny pomysł, ale wymaga 3-letnich nakładów. Nakładów na zbiorniki rolnicy nie są w stanie pokryć. To jest niemożliwe. Branża chyli się ku upadkowi, czego w Polsce jeszcze, panie premierze, nigdy nie było. Dlatego pytam: Co trzeba zrobić, żebyście państwo zmienili – to z kartek, ze ściąg – zdanie?

Odpowiedzi nie było – powodzenia w głosowaniu też. Głosowało 429 posłów. Za głosowało 182, przeciw – 242, 5 posłów wstrzymało się.

Sukcesem opozycji nie skończyło się też wystąpienie drugiej poseł PO, Doroty Niedzieli:

- To poprawka, Wysoka Izbo – i bardzo proszę o poparcie tej poprawki – która zwiększa budżet na zwalczanie chorób zakaźnych, a głównie afrykańskiego pomoru świń. 350 mln to dodatkowe pieniądze, które będzie można wykorzystać na zwalczanie chorób zakaźnych zarówno z rezerwy celowej, jak i dla Inspekcji Weterynaryjnej, która jest głównie odpowiedzialna za zwalczanie chorób zakaźnych. Mój apel do ministra rolnictwa. Panie ministrze, jeżeli pan nie będzie głosował za tą poprawką, to znaczy, że nie dosyć że pan sobie nie radzi z ASF-em, to jeszcze pan go nie chce zwalczać. I cała odpowiedzialność za rozprzestrzenianie się tej choroby w Polsce i likwidację hodowli świń będzie należała do pana. Pan będzie rolnikom tłumaczył, dlaczego w Polsce zlikwiduje się hodowlę świń. Panie ministrze, wzywam do naciśnięcia odpowiedniego koloru guzika.

I to wezwanie na nic się zdało: głosowało 438 posłów, za głosowało 198, przeciw – 235, 5 posłów wstrzymało się.

Niezrażony poseł Zbigniew Ajchler rekomendował posłom przyjęcie kolejnej poprawki:

- ASF, bioasekuracja – 200 mln. Mamy wykrytych 880 dzików z chorobą, 106 przypadków u świń. Proszę spojrzeć na mapę, kilometry, ile potrzeba do strefy województwa łódzkiego. Niedaleko. Dzisiaj odbywa się narada w Skierniewicach. Proszę zobaczyć, ile to jest kilometrów. Strach w oczach rolników. Wszyscy święci już dzisiaj tam są: od lekarzy weterynarii po rolników. Łódzkie to trzeci producent wieprzowiny w Polsce. Dalej jest tylko Wielkopolska – 4 mln. Panie premierze, litości. Panie Premierze! GUS mówi, że w 3 ostatnich latach zniknęło 100 tys. gospodarstw produkujących trzodę. Minister środowiska Andrzej Konieczny odpowiada, że najważniejsza jest bioasekuracja.  Panie premierze, nie wolno tak robić, że wszystkie poprawki takiego kalibru są odrzucane.

Sejm poprawkę odrzucił. Głosowało 434 posłów. Za głosowało 191, przeciw – 233, 10 posłów wstrzymało się.

Podczas głosowań nad budżetem przegłosowano wczoraj 404 poprawki. Ostatecznie Sejm uchwalił ustawę budżetową na rok 2018. Głosowało 431 posłów. Za głosowało 240, przeciw – 189, wstrzymało się 2 posłów.

Więcej o budżecie na rolnictwo:

W 2018 roku na rolnictwo jest prawie 49 mld zł