Przy niemal pustych ławach poselskich i rządowych minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel prezentował wczoraj wieczorem w Sejmie informację na temat planów resortu na okres 2015-2020.

- Na bazie tego funkcjonującego systemu, który mamy, jeśli tak można powiedzieć, będziemy sukcesywnie wprowadzali konkretne punkty naszego programu, tak aby polityka rolna, która będzie prowadzona, doprowadziła do stabilizacji na rynkach rolnych, do wyrównania warunków konkurencji między naszymi warunkami w Polsce a warunkami na jednolitym rynku europejskim - zapowiedział. - Generalnie celem jest stabilne, ekonomiczne rolnictwo.  I tutaj dużą sprawą, drugą, jest poprawa poziomu jakości życia na obszarach wiejskich, czyli chcemy, żeby obszary wiejskie były miejscem do godnego zamieszkania, do pracy i do wypoczynku. Takie cele stawiamy i z tym związane są też działania i zadania.

Działania te przewidywane są w kraju i na forum międzynarodowym.

Jak zapowiedział minister, cały rząd przygotowuje strategię negocjacji w ramach wspólnej polityki rolnej dotyczącą perspektywy finansowej, polityki spójności, ale też przede wszystkim wspólnej polityki rolnej.

- Przede wszystkim należy dążyć do zmiany rozporządzeń unijnych, tego pakietu legislacyjnego dotyczącego rynków rolnych, w tym w obszarze zarządzania ryzykiem, gdzie odpowiednie zapisy powinny być bardziej konkretne, bo teraz zbyt dużo zostawiono swobody Komisji Europejskiej, wprowadzając akty delegowane, i rola państwa narodowego, członkowskiego jest taką rolą proszącą, a tak, jeśli chodzi o prawo, nie powinno być – ocenił minister.

Krzysztof Jurgiel zapowiedział przedstawienie w przyszłym tygodniu pakietu działań, które mają złagodzić trudności na rynku trzody chlewnej.

Wkrótce będzie też program działań dotyczących rozwoju obszarów wiejskich:

- Jesteśmy na etapie kończenia prac nad założeniami „Paktu dla obszarów wiejskich”. Chcemy, żeby od 2017 r. i w ramach nowego budżetu i finansowania rozwojowego w Polsce ten pakt zaczął już funkcjonować.

Wkrótce poznamy też zmiany przewidywane dla instytucji okołorolniczych.

- Dokonamy konsolidacji instytucji zajmujących się bezpieczeństwem żywności, powołamy też Agencję Rozwoju Obszarów Wiejskich, która poza częścią płatniczą będzie miała część rozwojową i programową. Gminy i inne jednostki samorządu terytorialnego powinny mieć partnera w realizacji zadań rozwojowych adresowanych przez państwo do obszarów wiejskich.

Minister zapowiedział też zmiany w doradztwie:

- Przystąpiliśmy już do przygotowywania ustawy, która umożliwi przekazanie doradztwa rolniczego pod bezpośredni nadzór ministra.

Będą zmiany dotyczące organizacji rolniczych i izb – w tym zjazdy wojewódzkie izb. Duże zmiany czekają system ubezpieczeń:

- Chcemy też, jeśli chodzi o system ubezpieczeń, poza zmodyfikowaniem tej ustawy, która obecnie obowiązuje, wprowadzić samorządowe towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, które będą mogły być dofinansowywane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – zapowiedział minister.

Jak zaznaczył Krzysztof Jurgiel, wciąż słucha głosu organizacji rolniczych i uzupełnia plany ministerstwa.

Sejm przyjął informację ministra.