Dane te mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie. Dane ostateczne za lipiec 2016 r. zostaną opublikowane zgodnie z dotychczasowym harmonogramem ich udostępniania, tj. 12 sierpnia 2016 r.

W kolejnych czterech poprzednich miesiącach natomiast ceny  towarów i usług konsumpcyjnych rosły: od 0,1 proc. w marcu i maju, przez 0,2 proc. w czerwcu, do 0,3 proc. w kwietniu. W styczniu odnotowano spadek 0,5 proc, a  w lutym 0,1 proc.

Jeśli chodzi o porównanie rok do roku, to największy spadek cen w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego był w kwietniu: 1,01 proc. W pozostałych miesiącach wahał się między 0,8 a 0,9 proc.