W Chinach od kilku lat trwają prace analityczne, których efektem ma być wprowadzenie do chińskiego prawa jednolitych, ogólnych zasad posługiwania się oznaczeniami geograficznymi (OG). Jak wynika z opisu procesu prawodawczego, wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku takie reguły, dla wszystkich, zostaną przyjęte.

 Z kolei w chińskim rolnictwie od trzech lat już obowiązują normy chroniące oznaczenia geograficzne dla produktów rolnych. W maju 2022 roku chińskie Ministerstwo Rolnictwa i Spraw Wiejskich (CMRiSW) wydało wytyczne w zakresie realizacji tejże ochrony przez organy władzy na szczeblu prowincji oraz lokalnym, odpowiadających na swoim terenie za rolnictwo. Z analizy modelu ochrony OG w rolnictwie wynika, że ministerstwo wzorowało się na unijnym systemie jakości (o czym niżej), przyjmując jako podstawowe założenie, że oznaczenia geograficzne są ściśle związane z prawem własności intelektualnej, gdzie dla konkretnych produktów rolnych, ze względu na swoje cechy oraz pochodzenie, ustanawiają ochronę, wynikającą z tego prawa.

Chiński system oznaczeń geograficznych

 Oznaczenia geograficzne dla produktów rolnych stosuje się li tylko do produktów wyprodukowanych na określonym obszarze. Poza tym muszą one mieć swoistą jakość i renomę, a które to są zasadniczo determinowane przez środowisko naturalne i miejsce pochodzenia. Jak stanowi chińskie prawo, oznaczenie geograficzne produktu rolnego składa się z nazwy regionalnej oraz nazwy produktu.

 Celem wdrożenia OG przez rząd w Pekinie nie jest tylko zapewnienie konsumentom prawdziwe dobrych i pewnych produktów rolnych, ale również mają one wspomóc rewitalizację obszarów wiejskich. Otóż wiele znanych w Chinach produktów pochodzi z miejsc rolniczych, które jeszcze nie skorzystały na gospodarczej transformacji. System OG ma z jednej strony zabezpieczyć ich interesy prawne przed podróbkami, a z drugiej ma im pozwolić uzyskiwać wymierne korzyści ekonomicznie z wytwarzania produktów o niepowtarzalnych walorach smakowych i jakościowych.

 Jak wynika z danych ministerstwa rolnictwa produkcja rolna w ramach systemu OG rozwija lokalny i regionalny biznes (przechowywanie, przetwarzanie, transport). Niepowtarzalność kulinarna i jakościowa danych produktów przyciągają także turystów nawet z najodleglejszych zakątków Chin i – w tym przypadku – można mówić już o kulinarnej turystyce.

Rekordowe zyski 

 Jak wynika z danych chińskiego Ministerstwa Rolnictwa i Spraw Wiejskich w ciągu trzech lat od wdrożenia projektu ochrony produktów rolnych z oznaczeniem geograficznym, łącznie objęto ochroną 634 produkty rolne. W tym czasie powstało 1672 gospodarstwa produkcyjne oraz 892 hodowle unikalnych gatunków. W sumie w Chinach obecnie działa 3011 autoryzowanych podmiotów produkcyjnych. Sprzedaż w tym czasie osiągnęła wartość ponad 270 miliardów juanów (189 mld zł). Dochody z tej produkcji uzyskuje 11,3 mln chińskich rolników, które w opisywanym okresie, łącznie, osiągnęli zysk w wysokości 36 mld juanów (25,2 mld zł).

System wzorowany na UE

 Wzorowanie się przez Chiny na unijnym modelu nie jest przypadkowe. W marcu 2021 roku weszła w życie umowa między Chinami a Unią Europejską (UE) w sprawie oznaczeń geograficznych. Obie strony na zasadzie wzajemności objęły ochroną 244 produkty. Negocjacje nad treścią umowy trwały kilka lat. Podpisany dokument zapewnia ochronę unijnym produktom w Chinach, a chińskim w UE. Chiński rząd w celu zapewniania ochrony i rozwoju swoim produktom rolnym, wyróżniających się ze względu na jakość i pochodzenie, dokonał implementacji do krajowego prawa niektórych unijnych rozwiązań dla oznaczeń geograficznych.