Jak wynika z najnowszych danych Chińskiego Państwowego Biura Statystycznego sprzedaż podstawowych artykułów żywnościowych, w porównaniu z innymi dobrami konsumpcyjnymi, była znacznie lepsza niż ogółem. Od stycznia do kwietniu 2022 roku, w ujęciu rok do roku, sprzedaż zbóż wzrosła o 9,5%, oleju o 10,4%, napojów oraz podstawowych produktów żywnościowych o 2,5%. W kwietniu tego roku sprzedaż zbóż i oleju wzrosła o 10%, a napojów oraz podstawowych produktów żywnościowych o 6% w porównaniu z takim samym miesiącem ubiegłego roku.

Działanie czynników sezonowych 

Ceny rynkowe podstawowych rolnych środków produkcji dla przetwórstwa w Chinach potwierdzają tezę, że chińskie rolnictwo nie podlega skokowym wahaniom, będących skutkiem pandemii. Widoczne są zmiany (wzrosty lub spadki) w cenach, ale wiążą się one ściśle z sezonowością, w tym z wiosennymi zasiewami zbóż, z planowaniem produkcji roślinnej oraz zwierzęcej. Chińscy analitycy, pomimo zamknięcia dużych miast z powodów epidemicznych, nie przewidują gwałtownych zmian w cenach tychże.

Cenyspoz.jpg
Cenyspoz.jpg


Rośnie popularność wołowiny

Ta stabilizacja cenowa przekłada się na hodowlę zwierząt oraz produkcję zwierzęcą. Z monitoringu cen produktów rolnych prowadzonego przez Chińskie Ministerstwo Rolnictwa i Spraw Wiejskich wynika, że jedynie wieprzowina doświadcza dalszych spadków cen, ale tylko wtedy, gdy porównuje się je w ujęciu rok do roku (-27,4%). W porównaniu miesiąc do miesiąca w tym roku widać stabilizację cen mięsa wieprzowego (skup i detal). Jest to w dużej mierze zasługa wdrożonego rządowego mechanizmu skupu/sprzedaż wieprzowiny.

Jedynie mięso z kurczaków odnotowało, w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku, wzrost ceny (+2,8%). Za kilogram kurczaka na rynku hurtowym w kwietniu bieżącego roku płacono średnio 17,78 juanów, czyli 11,73 złotych. Największy wzrost odnotowały jaja (+13,9%). Ich kilogram kosztował średnio 10,48 juanów, czyli 6,91 złotych.

Cenyspoz2.jpg
Cenyspoz2.jpg

Z kolei na rynku mleczarskim, za kilogram surowego mleka płacono średnio 4,17 juanów, czyli 2,75 złotych. W porównaniu z takim samym okresem ubiegłego roku było to mniej o
-1,2%.

Wołowina w Chinach dopiero wchodzi w swój złoty okres. Cena zasadniczo rośnie, ale doświadcza okresowych, niedużych wahnięć. W kwietniu na rynku hurtowym za jeden kilogram płacono 77,59 juanów, czyli 51,20 złotych, co rok do roku było więcej o +0,2%, a miesiąc do miesiąca mniej o -0,2%.

Kredyt Inwestycyjny – sprawdź ofertę Credit Agricole

Rośnie znaczenie sprzedaży internetowej

Ani analitycy chińskiego ministerstwa rolnictwa, ani rynkowi analitycy rynku rolnego, póty co, nie wieszczą dla produkcji rolnej oraz przetwórstwa rolno-spożywczego w Chinach żadnych głębokich, kryzysowych okresów. Perspektywy są wręcz korzystne. W swoich analizach podkreślają, że jednym z czynników wpływających na stabilność na rynku rolnym jest obrót hurtowy produktami rolnymi za pośrednictwem Internetu. Należy podkreślić, że chiński rząd od kilku lat intensywnie rozwija system komunikacji informatycznej (budowanie sieci światłowodowej oraz wdrażanie technologii 5G) dla sektora rolnego oraz przetwórstwa rolno-spożywczego.

Niezależnie od rozwijania przez chiński rząd krajowych rynków rolnych ważnym elementem, dającym względną stabilizację rozwojową oraz cenową dla rolników, jest to, że główne produkty rolne (np. pszenica, kukurydza, wieprzowina, cukier) są wyceniane na chińskich giełdach futures (np. w Dalian, w Szanghaju).