Zgodnie z przyjętymi uregulowaniami, dostosowującymi polskie przepisy do unijnych, powstanie tzw. Centralny Rejestr Operatorów (CRO), którego prowadzeniem ma się zająć Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie.

Trafią do niego dane o urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych, przeciwpożarowych i pompach ciepła, które zawierają co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych. Każde takie urządzenie musi mieć teraz specjalną kartę, w której określi się m.in. rodzaj i ilość czynnika.

Karty należy sporządzić do 14 marca br.

Przepisom podlegają nie tylko zakłady przetwórstwa spożywczego, ale również sadownicy i rolnicy przechowujący warzywa czy owoce w komorach chłodniczych oraz producenci mleka użytkujący schładzalniki mleka. Orientacyjna pojemność schładzalników zawierających pow. 3 kg w/w substancji to 1600 l dla schładzalników 2-udojowych i 3200 l dla schładzalników 4-udojowych – informuje Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Informacji na temat ilości i rodzaju substancji należy szukać na tabliczkach znamionowych tych urządzeń.

Szczegóły są dostępne na stronie internetowej Instytutu Chemii Przemysłowej.