Wielkie nadzieje – i równe im rozczarowanie. Były pieniądze na udzielenie kredytów na spłatę zobowiązań publicznoprawnych z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w łącznej wysokości 375 mln zł, udzielono ich na łączną kwotę niespełna 85 mln zł.

Co się stało, że rolnicy nie skorzystali z oferowanej do końca kwietnia linii kredytowej? Przypomnijmy, że uruchomienie tej formy pomocy umożliwiło przedstawienie przez Komisję Europejską 21 marca 2016 r. informacji na temat różnych opcji, z których mogą korzystać państwa członkowskie w ramach pomocy państwa w związku z trudną sytuacją na rynkach rolnych. KE wskazała m.in. na możliwość programu pomocy państwa dotyczącego dostępu do finansowania w celu wyrównania poziomu płynności.

Więcej: Będzie kredyt i pożyczka na długi

Nowe propozycje kredytów i pożyczek skierowane do konsultacji społecznych

I okazało się teraz, że polski program nie spełnił nadziei - ze stworzonych możliwości kredytów na spłatę zobowiązań publicznoprawnych skorzystało zaledwie 189 osób.

Więcej: Zobowiązania cywilnoprawne z lat 2014-2016 pozostały nieuregulowane

Ministerstwo Rolnictwa tłumaczy, że negatywne rozpatrzenie wniosków zdarzało się tylko incydentalnie: „zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi przez BPS S.A oraz SGB Bank S.A. negatywnie rozpatrzonych zostało 8 wniosków o udzielenie w/w kredytu na kwotę 3.923.298,13 zł.

Do głównych, wskazanych przez w/w banki, przyczyn odrzucania wniosków o udzielenie w/w kredytu należało:

- nie spełnianie przez zainteresowanych wymogów przewidzianych dla linii „ZC” – np. ze względu na brak udokumentowania obniżonych przychodów z powodu spadku cen sprzedaży mleka, świń lub owoców i warzyw,

- brak posiadania przez podmioty zdolności kredytowej warunkującej, zgodnie z Prawem bankowym, możliwość udzielania przez banki kredytów”.

Odmówiono więc tylko niewielu rolnikom, ale wielu decydowało się odstąpić od zamiaru składania wniosków:

„Banki poinformowały również o pojawiających się sytuacjach, w których klienci po przeprowadzeniu rozmów z bankiem, rezygnowali ze złożenia wniosku kredytowego.  Głównymi przyczynami nie składania wniosków przez klientów banków były:

-  niższe koszty, jakie obecnie ponoszą rolnicy z tytułu obsługi większości wykorzystanych kredytów preferencyjnych w porównaniu z oferowanymi warunkami w ramach linii „ZC”,

-  konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu udzielenia kredytu z linii „ZC” – prowizja, koszty ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu” – podaje ministerstwo.

Jak z tego wynika, zaoferowany zadłużonym rolnikom program pomocy nie był do końca przemyślany.

Rolnicy sygnalizowali też „odradzanie” im w banku skorzystania z tej linii kredytowej.

Więcej: Banki zdecydowały nie pomagać rolnikom?