Głównym celem nowelizowanej ustawy  o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt jest konieczność zapewnienia środków finansowych na realizację „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń”.

Więcej o projekcie: Rząd zwiększa kwoty na pomoc po ASF

Wszystkie kluby popierają zwiększenie kwot na odszkodowania i rekompensaty dla rolników z obszarów objętych ASF. Każdy z nich jednak z innym uzasadnieniem, a niektóre bez przekonania.

PiS poparł projekt – bo rolnicy potrzebują pomocy.

- Zgodnie z programem bioasekuracji posiadaczowi świń przysługuje odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi zwierzęta lub rekompensata za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie. To oczywiste, że tacy rolnicy nie mogą pozostać bez pomocy państwa – stwierdził w Sejmie poseł Krzysztof Szulowski.

PSL – bo lepsza ta, zapewne znów niewystarczająca kwota, niż żadna.

- Uważamy, że te kwoty są dzisiaj za małe, bo jak widzimy, jaki jest postęp choroby, to należy się w najbliższych tygodniach i miesiącach spodziewać kolejnych ognisk, kolejnych przypadków i kolejnych strat dla polskich rolników, więc ta kwota na pewno będzie niewystarczająca i w którymś momencie będziemy tę ustawę po raz kolejny nowelizowali. Niemniej jednak na dzisiaj klub parlamentarny tę ustawę popiera, bo dzisiaj ona jest niezbędna do tego, żeby rolnicy cokolwiek otrzymali – mówił poseł Mirosław Maliszewski.

Projekt poparła też poseł Małgorzata Zwiercan w imieniu koła Wolni i Solidarni:

- Duża liczba zadeklarowanych odstąpień od chowu trzody chlewnej powoduje konieczność zwiększenia środków pieniężnych na odszkodowania i rekompensaty. Według mnie ta potrzeba nie podlega dyskusji.

Podobnie przedstawicielka Nowoczesnej, poseł Ewa Lieder –  która podkreśliła jednak, że to działanie niewystarczające:

- Oczywiście popieramy zwiększenie kwot, ale te działania, czyli jednorazowe odszkodowanie, to zdecydowanie za mało. (...) Kwoty proponowane w tym projekcie nie pozwolą na skuteczne działania.

Taką samą opinię wyraziła w imieniu PO poseł Dorota Niedziela:

- Uważamy, że te kwoty są za małe, aczkolwiek będziemy głosować jako klub Platformy Obywatelskiej za tym projektem, ponieważ służy on rolnikom, służy on możliwości wypłacania pieniędzy rolnikom. (...) Jesteśmy właściwie krajem, który we wschodniej części jest pozbawiony możliwości hodowli świń i ich eksportu. Ja mam dużą prośbę do pani minister, żeby przemyśleć jednak kwestię zwrócenia się do ministra Morawieckiego o przyznanie większej ilości funduszy na walkę z tą bardzo groźną chorobą, która może doprowadzić do tego, że wieprzowina w naszym kraju będzie pochodziła z importu.

Odpowiadając na pytania posłów i ustosunkowując się do wygłoszonych opinii wiceminister Ewa Lech uspokoiła, że środki na walkę z ASF są wystarczające.

-  Chcę powiedzieć, że ta ilość środków wynika z liczby zgłoszonych wniosków, deklaracji przystąpienia do programu. Taka liczba gospodarstw z określoną liczbą świń została zgłoszona do programu. Ta liczba sztuk zwierząt, które będą poddane ubojowi, została przemnożona przez wysokość odszkodowania i stąd się wzięła ta kwota. Nie mogliśmy wnioskować o więcej, niż to wynika z zadeklarowanej liczby objętej procesem zamknięcia produkcji, żeby była jasność. A więc możemy dyskutować, czy to jest dużo, czy mało, ale żeby tę trzecią edycję programu zrealizować, to ta ilość środków jest wystarczająca.

Wiceminister wyjaśniła też, że do końca września podjęta zostanie decyzja, czy płot na granicy z Białorusią będzie budowany, czy jednak nie.

Odpowiadając na pytanie poseł Małgorzaty Zwiercan, czy ministerstwo przewiduje pomoc na wznowienie hodowli trzody chlewnej przez gospodarstwa rolne, które zlikwidowały hodowle oraz odstąpiły od chowu świń, wiceminister uznała, że wykracza to poza zakres programu bioasekuracji.

- W tej chwili jest to chyba przedwczesne, żebym na ten temat mówiła. Naszym celem jest przede wszystkim uporanie się z ASF-em. Czy do końca przyszłego roku to będzie wystarczający czas na to, tego nie jestem w stanie zadeklarować. Chciałabym, żeby tak było. Być może trzeba będzie wydłużyć działanie tego programu i jeszcze finansować zaprzestanie produkcji, ale byłoby to przedwczesne. Jeżeli będzie taka potrzeba, konieczność, bo oczywiście jesteśmy zainteresowani tym, żeby utrzymać produkcję świń, to na pewno taka pomoc będzie uruchomiona. Dzisiaj jest to przedwczesne. Być może będzie przedłużona edycja programu, ale mówimy tu o 2019 r.