• W czwartek GUS podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2023 r. wzrosły rdr o 13 proc.
  • W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny się nie zmieniły.
  • Analitycy szacują, że inflacja powinna osiągnąć poziom jednocyfrowy.
  • Do spadku inflacji znacząco przyczynia się poprawa sytuacji na rynku paliw i energii.

Według ostatecznych danych GUS inflacja CPI obniżyła się w maju do 13,0 proc. r/r z 14,7 proc. r/r w kwietniu. Ceny nie wzrosły w ujęciu m/m po raz pierwszy od lutego 2022 - wskazali w czwartkowym komentarzu Rafał Benecki i Adam Antoniak z ING Banku Śląskiego.

Co wpływa na zmniejszenie inflacji?

Jak podkreślili, do spadku inflacji znacząco przyczynia się poprawa sytuacji na rynku paliw i energii, czemu można przypisać ok. 1 pkt. proc. spadku rocznego wskaźnika inflacji w maju względem kwietnia.

Od lutego obserwujemy spadek poziomu cen nośników energii, do czego przyczynia się przede wszystkim taniejący opał (głównie węgiel) oraz gaz płynny. Wolniej niż przed rokiem drożała w maju żywność - zauważyli ekonomiści ING.

Dodali, że po miesiącach stabilizacji, w maju widoczny był też spadek inflacji w usługach. Zdaniem ekonomistów, "wciąż jednak obraz inflacji bazowej w naszej gospodarce jest mniej korzystny niż w regionie, szczególnie w Czechach".

Trend dezinflacyjny

Jesteśmy w wyraźnym trendzie dezinflacyjnym. Od szczytu na poziomie 18,3 proc. r/r w lutym inflacja CPI obniżyła się już o 5,4 pkt. proc. Wreszcie zaczęła się także obniżać inflacja bazowa. Pozytywny trend będzie kontynuowany, a we wrześniu inflacja powinna osiągnąć jednocyfrowe poziomy - ocenili ekonomiści banku.

Ich zdaniem, w Polsce spadek inflacji "wyraźnie wytraci tempo w IV kwartale 23, a dalszy jej spadek do celu nie jest przesądzony - zwłaszcza w kontekście oczekiwanej poprawy koniunktury i poluzowania polityki fiskalnej".

Rząd planuje zwiększenie tegorocznego deficytu budżetu państwa do 92 mld zł oraz waloryzację świadczeń na dzieci do 800 zł w 2024. Przyszły rok to także wzrost płacy minimalnej o ponad 20 proc., co w naszej ocenie będzie sprzyjało utrzymywaniu się dwucyfrowego wzrostu wynagrodzeń, podbijając inflację bazową - przekazali.

Kiedy obniżka stóp procentowych?

W ocenie ekonomistów, ewentualna obniżka stóp pod koniec 2022 będzie "jednorazowym ruchem, a cykl łagodzenia polityki pieniężnej rozpocznie się w III kwartale 24".

- Naszym zdaniem, aby sprowadzić inflację do celu potrzeba spadku tempa płac poniżej 5 proc. r/r oraz zmiany paradygmatu w polityce gospodarczej, tj. mniej konsumpcji, więcej inwestycji. Ostatnie poluzowanie fiskalne budzi obawy, czy korzystna struktura PKB z I kwartale 23 się utrzyma - zaznaczyli ekonomiści.