A odpowiadano na nie różnie – NIK oceniła w 2015 r. możliwość wpływania na rynek przez Elewarr jako niewielką i stwierdziła, że spółka straciła możliwość regulowania rynku i zaleciła jej likwidację.

Więcej: Czy likwidacja Elewarru jest dobrym wyjściem z sytuacji?

Zaraz potem okazało się, że Elewarr jest już naprawiony – i może być prywatyzowany albo wykorzystany jako filar koncernu spożywczego.

Więcej: MRiRW: nadzór właścicielski nad Elewarrem jest właściwy

Elewarr ocalał przed prywatyzacją?

MRiRW: Elewarr ma znaczenie w stabilizacji rynku zbóż

Kup pan Elewarr

Po wielu planach dotyczących raz prywatyzacji Elewarru, innym razem zaś włączenia go do koncernu spożywczego – Elewarr pozostał spółką ARR. Wciąż aktualne pozostaje ewentualne włączenie spółki do koncernu spożywczego.

Jurgiel: Trwają prace nad koncepcją utworzenia holdingu spożywczego

Jaka jest obecna kondycja spółki i jak rozwijała się w ostatnich latach, po krytycznym dla niej raporcie NIK z 2015 roku?

Pytania w tej sprawie skierowali do ministra rolnictwa posłowie Jarosław Sachajko i Norbert Kaczmarczyk z Kukiz’15.

 „ELEWARR Sp. z o.o. jest jednym z największych podmiotów w branży przechowalniczej, posiada duży potencjał przechowalniczy wyposażony w nowoczesne laboratoria, znacznie przewyższające standardy krajowe” – zapewnił w odpowiedzi z 10 marca minister Krzysztof Jurgiel.

Jak podał minister, ELEWARR posiada ogólną powierzchnię przechowalniczą o wielkości 632 186 ton, w tym w poszczególnych województwach:

1) województwo pomorskie 89 764 ton

2) województwo warmińsko-mazurskie 120 456 ton

3) województwo kujawsko-pomorskie 67 200 ton

4) województwo mazowieckie 68 616 ton

5) województwo podlaskie 33 500 ton

6) województwo lubelskie 101 350 ton

7) województwo podkarpackie 25 000 ton

8) województwo wielkopolskie 100 000 ton

9) województwo lubuskie 26 300 ton.

W latach 2012 – 2016 spółka nie sprzedawała powierzchni magazynowej, a nawet wybudowała dwa magazyny:

1) w województwie mazowieckim magazyn o powierzchni przechowalniczej – 5680 t – koszt budowy 2 652 tys. zł;

2) w województwie kujawsko – pomorskim magazyn o powierzchni przechowalniczej – 8100 t – koszt budowy 4 798 tys. zł.

Minister wyjaśnił też, że spółka nie wydzierżawia powierzchni magazynowych. „Świadczy natomiast usługi przechowywania zbóż, rzepaku, mleka w proszku dla podmiotów zewnętrznych, w tym dla Agencji Rynku Rolnego, Agencji Rezerw Materiałowych, grup producenckich zawierając z tymi podmiotami stosowne umowy. ELEWARR Sp. z o.o. nie prowadzi statystyki kontrahentów wg podziału na kapitały polski i zagraniczny.”

Posłowie pytali też o przechowywanie roślin wysobobiałkowych. W latach 2015 i 2016 ELEWARR nie skupował nasion roślin wysokobiałkowych – poinformował minister, dodając, że wielkość powierzchni magazynowej przeznaczonej na ewentualne przechowywanie nasion roślin wysokobiałkowych uzależniona jest od wielkości przechowywania państwowych rezerw, od skupu zbóż i rzepaku na potrzeby własne i podmiotów zewnętrznych (grupy producenckie, producenci rolni, pozostałe podmioty gospodarcze). „Przewidywana powierzchnia na ten cel może wynosić do 10% ogólnej powierzchni. Jednak w niektórych magazynach Spółki, ze względu na ciąg technologiczny, przyjęcie nasion roślin wysokobiałkowych wiązałoby się z utrudnieniem przebiegu skupu zbóż” – zaznaczył minister.