Poniżej, pod artykułem załączyliśmy plik z gotowym wnioskiem o zwrot środków z konta techniczego VAT,  który możecie ściągnąć, wydrukować i wykorzystać.

Zgodnie z art. 108 b ustawy o podatku od towaru i usług, rolnik może złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o przekazanie określonej kwoty z konta technicznego VAT i przelania jej na rachunek rozliczeniowy (lub SKOK), w którym rolnik rozlicza się na zasadach czynnego VAT-u.

Niestety, ustawodawca nie wprowadził standardowego wzoru takiego wniosku, dlatego też rolnik powinien stworzyć samodzielnie takie urzędowe pismo. Co powinno się w nim zawierać?

Co we wniosku?

W sporządzonym i składanym wniosku powinniśmy umieścić następujące informacje:

  •  dane podatnika rozliczającego się na zasadach czynnego VAT-u, czyli imię, nazwisko, dokładny adres oraz NIP;
  •  numer rachunku technicznego VAT, na którym znajdują się skumulowane środki;
  •  numer rachunku rozliczeniowego rolnika lub rachunku w SKOK-u, na który mają trafić środki z rachunku technicznego VAT;
  •  nie może zabraknąć także wysokości środków, jakie mają zostać przekazane z konta technicznego VAT. 

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wniosek składamy we właściwym dla naszego miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym. Możemy to zrobić osobiście, wysłać listem poleconym lub elektronicznie przez Internet, przy użyciu podpisu zaufanego. Podpis zaufany możemy założyć przez Internet, ale aktywować go w najbliższej siedzibie ZUS, US.

Korzystasz z pełnomocnika?

Warto pamiętać, że złożenie wniosku nie wiąże się z dodatkowymi opłatami skarbowymi, jeżeli składamy lub wysyłamy go osobiście. Jeżeli jednak upoważniłeś pełnomocnika do składania tego typu wniosków (np. biura rachunkowego), to poniesiesz każdorazowo opłatę skarbową za pełnomocnictwo szczególne PPS-1, w wysokości 17 zł . Z kolei pełnomocnictwo udzielone np. małżonkowi, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom, jak i rodzeństwu nie wymaga uiszczenia opłaty skarpowej (PPS-1).