• Najnowsza edycja programu "Moja Woda" ruszy jeszcze w 2023 r. i to potwierdził rzecznik NFOŚiGW.
  • Jak poinformował nasz rzecznik NFOŚiGW uzgodnienia dotyczące ewentualnych, niewielkich zmian w programie "Moja Woda" 2023 wciąż trwają. Co więc się zmieni?

W poprzedniej edycji „Moja Woda”, można było otrzymać do 5 tys. zł dotacji na budowę przydomowej instalacji zatrzymującej wody opadowe i roztopowe.

Warto przypomnieć najważniejsze zasady obowiązywania programu Moja Woda z 2021 r., gdyż będą one praktycznie nie zmienione w edycji z 2023 r.

Na jakich zasadach można było uzyskać dotację z programu "Moja Woda" 2021?

Na dofinansowanie mógł liczyć właściciel nieruchomości, na której znajduje się dom jednorodzinny. Poprzednie edycje programu Moja Woda uwzględniały również nowo wybudowane budynki mieszkalne. 

Dofinansowanie dotyczyło również właścicieli nieruchomości, na których dopiero plan się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty. Oddanie do użytkowania mogło nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.

Warunkiem przystąpienia do programu było też posiadanie wkładu własnego w wysokości min. 2 tys. zł, a także projekt zbiornika o pojemności min. 2 m3.

W poprzedniej edycji dofinansowanie miało postać dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł.

Okres kwalifikowalności kosztów obowiązywał od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r. ale inwestycja nie mogła być zakończona przed wpłynięciem wersji papierowej wniosku do NFOŚiGW.

Nabór wniosków poprzedniej Edycji Moja Woda w okresie od 22 marca 2021 r do 10 czerwca 2021 r. (wnioski papierowe można dosyłać do 12 lipca 2021 r.)

Jedynym z ważniejszych warunków uzyskania dofinansowania  z programu Moja Woda jest to, że inwestycja ta nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym rolniczej. Oznacza to że rolnik, który uzyska taką dotację i zrealizuje inwestycje to nie będzie mógł wykorzystywać zebranej deszczówki do prowadzenia działalności rolniczej (będzie mógł wykorzystać deszczówkę np. do podlewania ogrodu).

Finansowanie z poprzedniej edycji programu Moja Woda obejmowało zakup, dostawę, montaż, budowę, uruchomienie instalacji:

  • do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania);
  • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiorniki podziemne, zbiorniki nadziemne, „oczka wodne”);
  • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe – bez kosztów nasadzeń);
  • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach – zielone dachy (warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń;
  • do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych) (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej).

Do wydatków kwalifikowanych zaliczano zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania/wykorzystania wód opadowych (w tym roztopowych) oraz koszty adaptacji elementów istniejących, które zostaną wykorzystane w instalacji. 

Co zmieni się w programie "Moja Woda" 2023?

Dlaczego wracamy do zasad przyznawania dotacji z poprzedniej edycji programu Moja Woda?

Otóż ma to ogromne znaczenie, ponieważ jak nas poinformowała Ewelina Steczkowska, rzecznik prasowy NFOŚiGW mimo że prace nad programem Moja Woda 2023 cały czas trwają to nie planowane są większe zmiany dotyczące kolejnej edycji Moja Woda 2023..

Jak odpowiedziała nam rzecznik prasowy NFOŚiGW:

"Uprzejmie informuję, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowuje nową edycję programu „Moja Woda”. Ogłoszenie naboru planowane jest w 2023 roku.  Poinformujemy, gdy zapadnie ostateczna decyzja Zarządu NFOŚiGW w tej sprawie. Uzgodnienia dotyczące ewentualnych, niewielkich zmian w programie wciąż trwają."

Jak widzimy na pewno nie zostanie zmieniona formuła programu Moja Woda 2023 - będzie on skierowany do właścicieli domów a dotację nie będzie można wykorzystać na prowadzenie działalności rolniczej lub gospodarczej. Raczej też jest mało prawdopodobne aby uległa zmianie lista urządzeń i systemów do retencjonowania i magazynowania wody deszczowej.

Co więc może zmienić się w programie Moja Woda 2023.?

Na pewno forma składania wniosków. Wcześniej można było składać wnioski papierowe, a w tegorocznej edycji wprowadzona zostanie możliwość składania wniosków elektronicznych.

Nie jest to potwierdzona informacja, ale najprawdopodobniej ulegnie też zmiana kwot pozyskania dotacji. Jak zwykle nie znamy szczegółów ale podobnie jak w najnowszych programach Czyste Powietrze czy Mój Prąd została zwiększona kwota dotacji ze względu na rosnące koszty zakupu urządzeń oraz rosnącą inflację, tak aby urealnić wysokość dofinansowania.

Podobnie w przypadku programu Moja Woda 2023 dojdzie do podwyższenia kwot dotacji tak aby korespondowała ona z  obowiązującymi cenami zbiorników na wodę, systemów zbierania deszczówki oraz kosztów robocizny. 

Pamiętajmy że może też ulec podwyższeniu minimalna kwota wkładu własnego która w poprzedniej edycji wynosiła tylko 2 tys. zł.