Copa i Cogeca (C-C) zauważa, że zamiar Komisji, aby uprościć zasady WPR jest dobrą wiadomością. Potrzeba bowiem silnej i konkurencyjnej WPR, z jednakowymi i prostymi zasadami jej stosowania w całej UE. Zachodzą jednak obawy, że nowy model oparty na wynikach, który pojawia się w Komunikacie, nie uwzględni daleko zakrojonych uproszczeń proceduralnych.

>>> Czytaj więcej: KE o przyszłość żywności i rolnictwa

Jasko kwestię o kluczowym znaczeniu wskazuje utrzymanie dwóch filarów WPR, a także poziomu finansowania dopłat bezpośrednich w pierwszym filarze na obecnym poziomie, bez konieczności współfinansowania. To najlepszy sposób na ustabilizowanie dochodów rolników oraz na wsparcie w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z dochodami. C-C sprzeciwia się wszelkim pułapom i stopniowemu zmniejszaniu płatności sugerowanym przez Komisję.

Wskazuje jednocześnie na potrzebę nowych, ulepszonych środków wsparcia dla rolników zmagających się z ryzykiem rynkowym oraz dużą zmiennością cen. Z zadowoleniem przyjmuje nacisk kładziony przez Komisję na rolnictwo inteligentne oraz na środki zarządzania ryzykiem.

Jednak Copa i Cogeca są zdania, że narzędzia zarządzania ryzykiem muszą utrzymać dobrowolny charakter dla producentów i pozostać w drugim filarze WPR. Należy również utrzymać i dalej rozwijać rynkowe sieci bezpieczeństwa.

Podkreślane jest też znaczenie narzędzi środowiskowych w WPR, które poprawią zachowanie różnorodności biologicznej. Z zadowoleniem przyjęto wpisanie środków racjonalizacji w cele Komisji.

C-C ma jednak obawy związane z nowym modelem i praktycznym zastosowaniem środków opartych na wynikach. Potrzebne będą dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zasad funkcjonowania nowego modelu. Konieczne jest utrzymanie w WPR systemu zachęcającego rolników do wstępowania do spółdzielni rolniczych, dzięki czemu ich pozycja w łańcuchu żywności poprawia się. Na te tematy dyskutować będą przewodniczący Copa i Cogeca z komisarzem Philem Hoganem jeszcze w tym tygodniu.