Rada Polityki Pieniężnej w środę podniosła stopy procentowe o 75 pb. Tym samym stopa referencyjna NBP wzrosła do 6 proc., stopa lombardowa do 6,5 proc., stopa depozytowa zaś do 5,5 proc. Wzrosły także stopa redyskontowa weksli - do 6,05 proc. - oraz stopa dyskontowa weksli - do 6,1 proc.

W komunikacie Credit Agricole Bank Polska wskazano, że ważnym argumentem na rzecz dalszych podwyżek stóp procentowych będzie publikacja lipcowej projekcji inflacji.

- W najbliższych miesiącach cykl zaostrzenia polityki pieniężnej będzie kontynuowany. Ważnym argumentem na rzecz dalszych podwyżek stóp procentowych będzie publikacja lipcowej projekcji inflacji, w której oczekiwana ścieżka dynamiki cen zostanie zrewidowana wyraźnie w górę względem scenariusza przedstawionego w marcu - napisano w komentarzu.

Według analityków Credit Agricole Bank Polska, lipcowa projekcja inflacji wskaże na "znaczące przestrzelenie" celu inflacyjnego w horyzoncie kilku kwartałów.

- Podtrzymujemy nasz scenariusz, w którym na najbliższych dwóch posiedzeniach RPP podniesie stopy procentowe o 50 bp, a tym samym stopa referencyjna osiągnie poziom 7,00 proc. w trzecim kwartale tego roku, a cykl zacieśniania polityki pieniężnej zostanie zakończony - uważają analitycy.

Oczekują oni, że napływające w kolejnych miesiącach dane makroekonomiczne będą wskazywały na postępujące spowolnienie wzrostu gospodarczego, a w szczególności konsumpcji i inwestycji.

- W przypadku materializacji takiego scenariusza członkowie RPP będą niechętni kontynuacji cyklu zacieśnienia polityki pieniężnej. Niemniej jednak, należy zwrócić uwagę, że obecnie Rada uważa, że spowolnienie w Polsce będzie ograniczone - dodano.