Najpierw susza, spadek cen mleka, potem choroba krów. A kredyty spłacać trzeba.

Nasz czytelnik zaczął mieć kłopot z terminowym spłacaniem należności:

- W marcu 2017 r., przewidując taką sytuację, wystąpiłem do Hexa Banku w Piątnicy z wnioskiem o konsolidację zadłużenia,  rozłożenie zadłużenia na 15 lat wraz z zastosowaniem karencji w spłacie zadłużenia do końca 2017 r. oraz udzielenie kredytu na zakup bydła. Dopuszczałem też ewentualne udzielenie kredytu na spłatę zobowiązań cywilno-prawnych. "Alternatywnie Bank może rozważyć udzielenie kredytu w linii ZC", tak napisałem. Nie otrzymałem żadnej odpowiedzi na ten wniosek.

Pogarszająca się sytuacja zmusiła rolnika do wystosowania kolejnego wniosku - tym razem o restrukturyzację zadłużenia.

- Czy bank tym razem udzieli mi odpowiedzi? – martwił się nasz czytelnik.

Zapytaliśmy w Hexa Banku, dlaczego bank nie ustosunkował się do wniosku klienta o konsolidację? Czy odpowie na wniosek o restrukturyzację? Dlaczego rolnik nie otrzymał odpowiedzi w sprawie kredytu ZC? Ile kredytów z linii ZC udzielił Bank? Ilu rolników było nim zainteresowanych?

Ale bank nie odnotował w ogóle wniosku naszego czytelnika o kredyt na zobowiązania cywilno-prawne. „W związku z brakiem zainteresowania ze strony rolników kredytami preferencyjnymi z linii ZC Hexa Bank Spółdzielczy nie udzielił dotychczas żadnego kredytu z ww. linii kredytowej” -wyjaśniono.

Bank odmówił też odpowiedzi na pytania wprost dotyczące sytuacji tego konkretnego rolnika, zasłaniając się tajemnicą bankową. Poczekaliśmy, czy tym razem odpowie naszemu czytelnikowi na złożony wniosek.

- Podpisano ze mną umowę na restrukturyzację zadłużenia – poinformował wreszcie rolnik. – Jestem zadowolony i mam nadzieję, że teraz już uniknę komornika i licytacji.

Jakimi klientami są rolnicy, czy wielu z nich ma trudności ze spłatą zaciągniętych kredytów i jaki sposób postępowania wobec nich  przyjmuje Państwa bank? – pytaliśmy też, domyślając się, że w związku z sytuacją na rynku mleka w ostatnich latach - działając na terenie, gdzie żyje wielu hodowców bydła – właśnie ten bank ma duże doświadczenie i jest właściwym adresatem tych pytań.

„Rolnicy są na ogół rzetelnymi Klientami Banku, spłacając swoje zobowiązania bez zbędnej zwłoki. W obecnej, trudnej sytuacji w branży zdarzają się wśród nich tacy, którzy z różnych powodów mają trudności z obsługą posiadanego zadłużenia. Wobec tych Dłużników, w oparciu o obowiązujące, zewnętrzne przepisy prawa  i  procedury wewnętrzne, Hexa Bank Spółdzielczy indywidualnie rozpatruje każdy wniosek Klienta i analizuje sytuację ekonomiczno-finansową prowadzonego przez niego gospodarstwa.

Bank w swojej praktyce stosuje różne metody postępowania wobec Dłużników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, między innymi:

- dokonanie zmian warunków zawartych umów  kredytowych,

- postępowanie restrukturyzacyjne – ugodowe,  lub w formie porozumienia tymczasowego” – zapewnia bank, a nam pozostaje mieć nadzieję, że upadłość klienta jest dla banku równie wielkim problemem, jak dla samego zadłużonego.