Iść do biura powiatowego ARiMR, czy poczekać na zdobycie przez kierowników uprawnień do wydawania decyzji? – problem taki zgłaszają nam rolnicy.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 46, plan szkoleń na rok 2016 powinien być znany 15 stycznia. Ile będą kosztować szkolenia na ten rok, czy odbywające się obecnie szkolenia są uwzględnione w tym planie? Jakie szkolenia muszą odbyć kierownicy biur powiatowych, aby móc pełnić swoją funkcję i wydawać decyzje? Ile będą one trwały? – pytaliśmy w ARiMR wobec tego, że - jak sygnalizują nam czytelnicy - są trudności z załatwieniem spraw w agencji.

I już trochę wiemy. Agencja uspokaja:

„Szkolenia, które odbywają obecnie kierownicy biur powiatowych są realizowane w technice e-learning – wyjaśniła ARiMR. - Ich przeprowadzenie nie generuje żadnych dodatkowych kosztów, gdyż odbywają się one za pośrednictwem internetu.

Kierownicy biur powiatowych, muszą odbyć szkolenia z następujących zagadnień:

- płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,

- płatności ONW,

- płatności na zalesianie gruntów rolnych PROW 2007 – 2013,

- KPA.”

Czekamy jeszcze na odpowiedź na pozostałe pytania.

Odnotujmy tymczasem nadesłane stanowisko rzeczniczki prasowej agencji Agnieszki Szymańskiej, dotyczące artykułu „Czy działają biura powiatowe ARiMR?”:

„W reakcji na Pani materiał „Czy działają biura powiatowe ARiMR?” na portalu farmer.pl pragnę zwrócić uwagę, że wskazane przez Panią pismo to wewnętrzna korespondencja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kierownictwo ARiMR, w szczególności Prezes Daniel Obajtek dba o jak najlepszy poziom usług świadczonych rolnikom w każdym z 314 Biur Powiatowym. Najważniejsze jest, by wszyscy pracownicy mieli niezbędne przeszkolenia i uprawnienia, by wypełniać swoje obowiązki. Jednak równie istotny jest poziom kultury osobistej urzędników. 

Powyższe pismo było reakcją na pojedyncze sygnały od beneficjentów wyrażające niezadowolenie z poziomu obsługi w Biurach Powiatowych.

Nowy Prezes ARiMR, jako pierwszy rozpoczął serię spotkań z pracownikami Biur Powiatowych. Odbyły się one już woj. łódzkim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim i małopolskim. Dba także, aby za swoją nienaganną pracę szeregowi pracownicy Biur Powiatowych otrzymywali właściwe wynagrodzenie.

Również decyzje personalne były odpowiedzią na sygnały dotyczące poziomu pracy niektórych Biur Powiatowych ARiMR.

Pragnę też zapewnić, że wszyscy pracownicy w Biurach Powiatowych mają niezbędne przeszkolenia i uprawnienia, aby wykonywać swoje obowiązki.

Zmiany na stanowiskach kierowniczych, w tym kierowników Biur Powiatowych ARiMR nie mają negatywnego wpływu na realizację płatności obszarowych za 2015 roku.  Do ich prawidłowego przebiegu potrzebni są właśnie zaangażowani pracownicy obsługujący wnioski.

Chce także zwrócić uwagę, że ujawniając wewnętrzną korespondencje Agencji ujawniła Pani także imię i nazwisko pracownika biura prezesa w centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który nie jest osobą publiczną.”

Tyle rzeczniczka prasowa ARiMR Agnieszka Szymańska.

A nam pozostaje mieć nadzieję, że rolnik w agencji będzie obsłużony i kulturalnie, i fachowo - przy tym z uwzględnieniem faktu, że wszelkie służbowe kroki pracowników agencji są ich działaniem publicznym i ich nagłośnienie nie powinno budzić konsternacji.