Zgłasza się do naszej redakcji wiele osób, inwestorow, którzy pytają czy beton, jak i materiały wznoszeniowe wykonane z betonu można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Kto i kiedy może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Odpowiedź jest dosyć jasna - ze względu na to, że ulga ta przysługuje tylko podatnikowi, który jest już właścicielem lub współwłaścicielem istniejącego budynku mieszkalnego i zdecydował się na przeprowadzenie określonego zakresu prac termomodernizacyjnych mających z zadanie poprawić charakterystykę energetyczną budynku. 

Ulga termomodernizacyjna więc dotyczy już wybudowanego  budynku mieszkalnego jednorodzinnego czyli wolno stojącego lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej.

Budynek powinien stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość, maksymalnie może być w nim wydzielone dwa lokale mieszkalne lub jeden mieszkalny i jeden użytkowy (powierzchnia nie większa niż 30% całości).

Oznacza to, że z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku domu będącego w budowie.

Wszelkie pracy polegające na zakupie i wykorzystaniu materiałów betonowych (wznoszeniowych) nie podlegają więc odliczeniu od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Potwierdzeniem powyższego znajdziemy w rozporządzeniu MIiR z 21.12. 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U.2018.2489).

Chcesz sfinansować nieruchomość rolną? Nie czekaj, sprawdź jak!

Jakie materiały i usługi budowlane są objęte ulgą termomodernizacyjną?

Rozporządzenie w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych jasno wylicza jakiego rodzaj usługi i materiały mogą być odliczone od podatku:

  • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
  • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
  • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

 Jak widzimy, w powyższym zestawieniu nie figurują materiały wznoszeniowe wykonane z betonu jak i beton w formie płynnej. Zakres materiałów obejmuje tylko te, niezbędne do przeprowadzenia ocieplenia już gotowych i wykonanych płyt balkonowych czy fundamentów domu, będących elementami systemów ociepleń.

Także w przypadku usług i prac budowlanych objętych w całości ulgą termomodernizacyjną nie odnajdziemy wykonania fundamentów czy ułożenia płyt fundamentowych. 

Znajdziemy za to prace budowlane polegające tylko na:

  • tylko dociepleniu już istniejących przegród budowlanych lub płyt balkonowych, lub fundamentów;
  • wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
  • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Termomodernizacja to nie budowa lub dobudowa domu

Termomodernizacja więc jest przedsięwzięciem, które ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania już istniejącego budynku mieszkalnego na energię i ciepło, a nie wybudowaniu go na nowo lub wykonaniu jego nowych elementów konstrukcyjnych.

W rozumieniu ustawy, w jej ramach mogą zostać wykonane:

  • ulepszenia, w wyniku których zmniejszy się zapotrzebowanie na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych np. wykonanie izolacji ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej,
  • ulepszenia, które zmniejszą straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, pod warunkiem, że budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków, np. wymiana kotła w ocieplonym budynku. przyłącza techniczne do scentralizowanego źródła ciepła, jak np. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,
  • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne, czyli także instalacje fotowoltaiczne, jak i pompy ciepła lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji czyli np. kotły kondensacyjne itd.