Do redakcji Farmera zgłosił się rolnik, który kończy budowę domu. Dom pomimo, że nie został jeszcze prawnie oddany do użytku jest już praktycznie gotowy do zamieszkania. Inwestor nie wysłał jeszcze zawiadomienia o zakończeniu budowy do stosownego urzędu.

Zapytał się, czy może ubiegać się o dotację z "Czystego Powietrza" na zakup ekologicznej instalacji grzewczej? Czy też może ubiegać się o dotację dopiero po formalnym zakończeniu budowy?

Dofinansowanie "Czyste Powietrze" tylko dla wybudowanych domów

Jak podkreśla ekspert NFOŚiGW w opisanym  przypadku, inwestor nie może ubiegać się o dotację w programie „Czyste Powietrze” – ani obecnie, ani po zakończeniu budowy.

- Zgodnie z założeniami, podstawowym celem programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych - podkreśla Sławomir Kmiecik, doradca Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ekspert NFOŚiGW dodaje że dodatkowy wymóg polega na tym, że musi to być budynek już istniejący, co jest zapisane w programie w punkcie 9.2.2 (pod tabelą „Rodzaje przedsięwzięć oraz maksymalna kwota dotacji”):

„Maksymalne kwoty dotacji opisane w powyższej tabeli nie sumują się oraz ustalone są dla istniejącego budynku/lokalu mieszkalnego (do dofinansowania nie kwalifikuje się kosztów poniesionych przed oddaniem do użytkowania budynku/lokalu mieszkalnego).”

Kredyt Inwestycyjny – sprawdź ofertę Credit Agricole

Jak dodaje Sławomir Kmiecik z NFOŚiGW, w przypisie znajduje się natomiast następująca definicja budynku istniejącego:

„Przez budynek istniejący należy rozumieć budynek oddany do użytkowania na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy, do którego organ właściwy nie wniósł sprzeciwu lub na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez właściwy organ”.

- Dom w chwili zakończenia jego budowy faktycznie stanie się budynkiem istniejącym, jednak w programie „Czyste Powietrze” można uzyskać dofinansowanie na nowe źródło ciepła tylko wówczas, jeśli w ramach dofinansowanego przedsięwzięcia zlikwidowany zostanie „kopciuch”, czyli dotychczas używany, nieefektywny i przestarzały piec na paliwo stałe - podkreśla ekspert NFOŚiGW.

W przypadku nowo budowanego domu z oczywistych względów jest to niemożliwe.

Nawet jeśli wybudowaliśmy dom, który dopiero po ustawowo określonym czasie został zgodnie z prawem oddany do użytku, a wcześniej przeprowadziliśmy prace termomodernizacyjne lub wymieniliśmy piec to nie kwalifikują się one na dofinansowanie z programu "Czyste Powietrze". 

Po jakie nowe dotacje sięgniesz po wybudowaniu nowego domu?

NFOŚiGW zachęca jednak do zainteresowania nowym programem priorytetowym „Moje Ciepło”, w którym będzie można dostać od 7 do nawet 21 tys. zł dotacji na zakup i montaż pompy ciepła w domu jednorodzinnym. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomi w nim nabór na przełomie I i II kwartału 2022 r.

Ze wsparcia finansowego skorzystają właściciele tylko nowych budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Obowiązywać ma zasada: najpierw inwestycja – potem wypłata.