Nabór na „Restrukturyzację małych gospodarstw” miał być ogłoszony we wrześniu ubiegłego roku, ostatecznie kilka razy przełożono ten termin i obecnie jest zapowiadany na pierwszy kwartał 2017 roku. Wielu rolników jest zawiedzionych – małe gospodarstwa nie mają zbyt rozbudowanej oferty w PROW.

Więcej: ARiMR powolutku zmierza do uruchomienia „Restrukturyzacji małych gospodarstw”

Opóźnienie naboru tłumaczone jest trudnościami z akredytacją.

Poprosiliśmy w Ministerstwie Finansów o wyjaśnienie powodów opóźnienia.

„Czynności związane z przygotowaniem do udzielenia zamówienia na przeprowadzenie audytu akredytacyjnego obejmującego wszystkie mechanizmy wdrażane w ramach wspólnej polityki rolnej w perspektywie finansowej 2014-2020 rozpoczęto w Ministerstwie Finansów w III kwartale 2014 r. – informuje biuro prasowe MF. - Z uwagi jednak na przyjętą w ustawie z 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej koncepcję akredytacji, w lutym 2015 r. ww. postępowanie zostało anulowane.

Czynności związane z przygotowaniem kolejnego postępowania przetargowego, obejmującego działania w ramach PROW 2014-2020 zidentyfikowane jako nowe, zostały rozpoczęte w lipcu 2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w grudniu 2015 r., a zawarcie umowy z wykonawcą nastąpiło 22 marca br.

Ponadto informujemy, że zgodnie z postanowieniami umowy, terminem rozpoczęcia prac wykonawcy jest data pisemnego potwierdzenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa gotowości do audytu w odniesieniu do każdego z audytowanych działań. Gotowość do audytu działania: „Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej”, w ramach poddziałania: „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw (Restrukturyzacja małych gospodarstw)” objętego PROW 2014-2020 została zgłoszona przez ARiMR pismem z 11 kwietnia br. Aktualnie trwa badanie audytowe."

Dodajmy, że zgodnie z projektem nowelizacji stosownego rozporządzenia, nabór na to działanie może być ogłaszany nie tylko w pierwszym, ale i w drugim kwartale roku.