Mija czwarty tydzień od głosowania w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej  – a nie sposób doprosić się podania frekwencji wyborczej w tych wyborach. Krajowa Rada Izb Rolniczych pytana tuż po wyborach o to, jaka była frekwencja, prosi o cierpliwość. Pytana o to trzy tygodnie po nich – już wcale nie odpowiada. Nie da się policzyć?

Z dużym trudem, ale udaje się uzyskać informacje częściowe od wojewódzkich izb.

Zachodniopomorska Izba Rolnicza wyliczyła taką frekwencję na swoim terenie:

„Liczba okręgów wyborczych – 108, liczba wybranych członków  - 196,

2.       Osoby głosujące – 7084

3.       Okręgi wyborcze gdzie liczba kandydatów była równa liczbie mandatów – 53,

4.       Okręgi wyborcze gdzie liczba kandydatów była mniejsza niż liczba mandatów – 6,

5.       Frekwencja ogólna wyborów – 8,24%

6.       Frekwencja w wyborach w okręgach, w których liczba kandydatów była większa niż liczba mandatów – 14,72%

7.       Wybory ze względu na brak kandydatów nie odbyły się w gminach: Kołobrzeg miasto, Międzyzdroje, Dziwnów, Goleniów, Stepnica, Przybiernów.”

 

Z kolei lubelska izba poinformowała:

„Frekwencja w całym województwie wyniosła: 9,91%.

Podczas wyborów do LIR w województwie lubelskim było 213 okręgów wyborczych. Jeden w każdej gminie.

Wybrano 401 członków.

Liczba osób głosujących: 20 308 osób.

O jeden mandat ubiegało się od 2 do 6 chętnych.

W trzech okręgach liczba chętnych była mniejsza niż liczba mandatów.”

O wynikach w Wielkopolskiej Izbie Rolniczej już informowaliśmy.

Dlaczego KRIR nie dysponuje jeszcze podsumowaniem wyborów do rad powiatowych? Ile kosztowały wybory? Nie wiadomo. Wiadomo jednak, ile kosztuje działalność izb rolniczych: 30 mln rocznie, uzyskane tylko z 2 proc. podatku rolnego płaconego przez każdego z rolników.

O tym, jak przebiegały wybory i jak duży margines błędu pozostawiono komisjom okręgowym przy ich przeprowadzeniu, już informowaliśmy.

Kto sprawdzi, jak izby wydały pieniądze publiczne na przeprowadzenie wyborów? Czy w ogóle poznamy wyniki tych wyborów – frekwencję, nazwiska osób, które trafiły do rad powiatowych? Dlaczego nie są one jeszcze dostępne na stronach internetowych większości izb wojewódzkich? Jak rolnik ma dotrzeć do swojego delegata?

Nadzór nad działalnością Krajowej Rady sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa, a nad działalnością izb – właściwi wojewodowie. Do gospodarki pieniędzmi publicznymi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

Wciąż czekamy na wyliczenie przez izby,  jaka była liczba okręgów wyborczych, liczba wybranych członków, liczba osób głosujących, liczba okręgów wyb., w których liczba kandydatów była równa liczbie mandatów, liczba okręgów wyb.,  w których liczba kandydatów była mniejsza niż liczba mandatów, frekwencja najwyższa i najniższa, średnia.