• Do końca 30 czerwca br. należy złożyć deklarację CEEB i zgłosić czym ogrzewamy nieruchomości.
 • Właściciele budynków niemieszklanych, w tym i wchodzących w skład gospodarstw rolnych, mają obowiązek składania deklaracji (B), jeżeli znajduje się w nich źródło ciepła.
 • Za niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków grozi mandat, a nawet i kara grzywny do 5 tys. zł.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości oraz powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.  "kopciuchów", czyli nieekologicznych pieców i kotłów na węgiel, drewno i inne paliwa stałe.

Kto ma obowiązek złożenia deklaracji?

Zgodnie z informacjami udostępnianymi przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego mowa tu o właścicielach domów ale też i zarządcach większych  budynków mieszalnych, w których jest zamontowana urządzenie będące źródłem ciepła lub spalania paliw do 1 MW. 

Złożeniem deklaracji nie muszą martwić się właściciele mieszkań, gdyż należy to do obowiązków zarządcy konkretnej nieruchomości, wskazując wspólne źródła ciepła funkcjonujące w jej ramach.

Od tej zasady można wyróżnić dwa wyjątki. Jeżeli budynek (także wielorodzinny) ma kilku właścicieli i nie ma zarządcy to deklarację powinien złożyć jeden z właścicieli w imieniu wszystkich pozostałych. 

Chcesz sfinansować nieruchomość rolną? Nie czekaj, sprawdź jak!

Jeżeli w mieszkaniu np. w bloku mieszkalnym jest oddzielne indywidualne źródło ciepła, np. piec, kominek, bojler elektryczny, koza to wtedy właściciel mieszkania powinien złożyć deklarację samodzielnie.

Także zarządcy i właściciele budynków niemieszalnych mają obowiązek złożyć deklarację jeżeli znajduje się w nich oddzielne źródło ciepła. Jakie to budynku?

Czy budynki gospodarstw rolnych podlegają zgłoszeniu?

Do budynków niemieszkalnych według polskiej klasyfikacji obiektów budowlanych (podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych) zaliczamy m.in.:

 • budynki biurowe;
 • budynki hotelowe;
 • budynki zakwaterowania turystycznego (np. domy wypoczynkowe);
 • budynki handlowo-usługowe;
 • budynki garaży (dużych garaży);
 • budynki przemysłowe i magazynowe;
 • pozostałe budynki niemieszkalne (w tym budynki rolne).

Deklarację – formularz B, wypełniamy więc dla następujących rodzajów budynków i lokali: budynków biurowych, piekarni, wędzarni, budynków i lokali gastronomicznych, budynków i lokali – handlowo usługowych, budynków łączności, dworców i terminali, garaży, kotłowni, ciepłowni i elektrociepłowni, budynków i lokali przemysłowych, zbiorników, silosów a także dla budynków oraz lokali magazynowych, ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków i lokali muzeów i bibliotek, szkół i instytucji badawczych, szpitali i zakładów opieki medycznej, kultury fizycznej, szklarni, tuneli foliowych, budynków gospodarstw rolnych, budynków i lokali przeznaczonych do sprawowania kultu religijnego oraz czynności religijnych, obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków i objętych indywidualną ochroną konserwatorską oraz dla pozostałych budynków i lokale niemieszkalnych.

Jeżeli chodzi o budynki rolne to mowa tu o budynkach gospodarstw rolnych i budynkach magazynowych dla działalności rolniczej:

 • obory,
 • stajnie,
 • budynki inwentarskie dla trzody chlewnej,
 • owczarnie,
 • stadniny koni,
 • przemysłowe fermy drobiu,
 • stodoły,
 • pomieszczenia do przechowywania sprzętu,
 • szopy rolnicze, spiżarnie,
 • piwnice do przechowywania wina,
 • kadzie na wino,
 • szklarnie,
 • silosy rolnicze, 

Oznacza to, że właściciele gospodarstw rolnych posiadających powyższe budynki gospodarcze, w których znajdują się źródła ciepła (wymienione poniżej) według powyższej klasyfikacji także mają obowiązek ich zgłoszenia do CEEB.

Innymi słowy jeżeli w np. w budynku inwentarskim jest zamontowana np. pompa ciepła, kocioł olejowy lub kocioł na paliwo stałe,, które zostały wymienione niżej to właściciel/zarządca budynku ma obowiązek go zgłosić w deklaracji CEEB typu B.

Jeżeli w budynku rolniczym nie ma źródła ciepła to właściciel nie musi go zgłaszać do CEEB.

Jakie źródła ogrzewania, czyli piece, kotły, kominki itd. wymagają zgłoszenia?

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła:

 • kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy;
 • kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem;
 • kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,
 • trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa;
 • kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy;
 • kocioł olejowy,
 • pompa ciepła,
 • ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny,
 • kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.

Także kominki rekreacje czy dekoracyjne używane tylko okazjonalnie
mamy obowiązek zgłosić  do CEEB, zaznaczając że są one eksploatowane, nie zaznaczamy natomiast jaką pełnią funkcję.

Doprecyzowano przez co należy rozumieć paliwa stałe w instalacji grzewczej. Chodzi o piece, kotły zasilane:

 • węglem,
 • drewnem,
 • pelletem lub innym rodzajem biomasy.

Do kiedy masz obowiązek złożyć deklarację do CEEB?

Na zgłoszenie źródła ciepła, które było kiedykolwiek uruchomione przed 1 lipca br. właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych mieli aż 12 miesięcy, jednak nie później niż do końca 30 czerwca br.

Natomiast jeżeli źródło ciepła w postaci pompy ciepła czy kominka lub kotła itd. zostało uruchomione po 1 lipca br. to termin złożenia deklaracji ulega znaczącemu skróceniu i mamy na to tylko 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła.

Urzędnik, który otrzymał deklarację w wersji papierowej wprowadza ją do

systemu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia jej przez obywatela – w przypadku zgłoszenia źródeł ciepła i spalania paliw kiedykolwiek uruchomionych przed 1 lipca.

Deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych po 1 lipca br. urzędnik ma obowiązek wprowadzić do systemu w terminie 30 dni.

Podsumowując:

 • Dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.
 • Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Jakie kary grożą za niezłożenie deklaracji CEEB w terminie?

Zgodnie z informacjami podanymi przez GUNB za brak złożenia deklaracji CEEB będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Jeżeli jednak właściciel budynku zorientuje się że nie złożył deklarację CEEB w wyznaczonym terminie (zanim samorząd poweźmie o tym informację) to może on uniknąć kary, przesyłając wymagane informacje do urzędu w ramach czynnego żalu.

Jeżeli właściciel nie złoży deklaracji a samorząd poweźmie o tym informację to przepisy zakładają, że za takie wykroczenie grozi mu mandat, a gdy sprawa trafi do sądu to nawet i kara grzywny od 20 zł do 5 tys. zł.