W ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich funkcjonuje „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” (SIR). Jej celem jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Jednostką koordynującą SIR na poziomie krajowym zostało Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, na poziomie regionalnym działania koordynują regionalne ośrodki doradztwa.

W ten sposób konkretyzują się zamiary dotyczące wdrażania innowacji na wsi.

Więcej: Innowacyjność w rolnictwie ma służyć rozwojowi wsi

Utworzenie SIR to również krok w kierunku przygotowania do wdrażania działania „Współpraca” z PROW.

Więcej: Kto jest gotowy do „Współpracy”?

Sieć ma charakter otwarty, można zgłosić się do niej elektronicznie, wykorzystując formularz dostępny na stronie internetowej CDR. A co da uczestnictwo w tym przedsięwzięciu? Sieć to nic innego, jak linia kontaktów między partnerami zainteresowanymi wdrażaniem innowacji. Ułatwia wymianę wiedzy i ma stanowić pomoc w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji, potrzebnych przy działaniu „Współpraca”. Beneficjentami tego działania PROW (wciąż mgliście tylko zarysowanego – stosownego rozporządzenia określającego szczegóły jego funkcjonowania wciąż nie ma) będą właśnie grupy operacyjne utworzone przez co najmniej dwa różne podmioty spośród: rolników lub ich grup, posiadaczy lasów, naukowców, instytutów lub jednostek naukowych, uczelni, przedsiębiorców sektora rolnego lub spożywczego oraz przedsiębiorców sektorów działających na ich rzecz.

Jak się odnaleźć w tej licznej i różnorodnej grupie podmiotów? Ułatwianiu i nawiązywaniu kontaktów mają służyć brokerzy innowacji zatrudnieni w CDR i Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. Ich zadaniem będzie doradztwo i pomoc w tworzeniu i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji.

A co rolnik może mieć z sieci?

- Przede wszystkim wsparcie naukowców i łatwy dostęp do nowinek, innowacji i nowoczesnych rozwiązań – tłumaczy Iwona Obojska, kierująca Działem Innowacji w Rolnictwie (SIR), wyodrębnionym w CDR w Brwinowie. – Będziemy się starali też pokazywać przykłady, co innowacyjnego udało się wdrożyć innym rolnikom. Bo najwięcej skorzysta ktoś, kto zobaczy, może dotknąć przykładowego rozwiązania już wdrożonego. Zawsze można też podyskutować.

Innowacja powinna być potrzebna i wynikać z potrzeby. Można więc wyobrazić sobie np. rolnika, którego w tym roku dotknął problem suszy. Co zyska, zgłaszając się do SIR?

- Możemy skontaktować go z naukowcami bądź sami wyszukać, czy jest już konkretne innowacyjne rozwiązanie już gotowe. Możemy je wyszukać, a jak jest w trakcie badań, to nawiązujemy kontakt z takim naukowcem i staramy się sprawę pilotować, trzymać rękę na pulsie, żeby wszystkich zainteresowanych informować. Będziemy się też starali kontaktować zainteresowanych z Europejskim Partnerstwem na Rzecz innowacyjnego Rolnictwa, czyli z EPI-AGRI, bo być może te problemy są już gdzieś rozwiązane i nie warto wyważać otwartych drzwi.

Wtedy, kiedy ruszy „Współpraca” z PROW, nie obejdzie się bez rolnika.

- Rolnik musi być częścią grupy operacyjnej, przynajmniej tak zakłada projekt rozporządzenia – potwierdza Iwona Obojska. - To są duże pieniądze – do 12 mln na jeden projekt. Projekt taki ma służyć innowacyjnemu rozwiązaniu jakiegoś problemu.

Do wykorzystania na to działanie jest w PROW ok. 59 mln euro.