Sekretarz generalny DBV z wielkim niepokojem patrzy na obecną dyskusję i Opowiada się za nowelizacją prawa inżynierii genetycznej, która jest otwarta na innowacje i zgodna z postępem naukowym.

Nowe techniki hodowlane są niezbędne

Rolnicy pilnie potrzebują nowych technik hodowlanych, aby szybko uzyskać bardziej odporne uprawy. Można to również wykorzystać do przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych i rosnącej presji szkodników. Powinniśmy tutaj więcej słuchać nauki i dyskutować mniej idiologicznie. Dzięki zastosowaniu tych technik nasi rolnicy mogą jeszcze bardziej ograniczyć zużycie pestycydów. Jeśli roślina może chronić się przed chorobami i szkodnikami, nie potrzebuje chemicznych pestycydów.

Sytuacja prawna blokuje dostęp do osiągnięć genetyki

Obecne orzecznictwo procesowe stwarza poważne problemy dla przemysłu rolno-spożywczego. Główne obszary zastosowania edycji genomu to ulepszone właściwości agronomiczne (plon i właściwości wegetacji), ulepszona jakość żywności i paszy oraz zwiększona odporność na choroby. Odpowiednie odmiany mogą wnieść istotny wkład w osiągnięcie klimatycznych i środowiskowych celów Komisji Europejskiej.

W szczególności ulepszone odmiany odporne na choroby oferują rolnikom ogromny potencjał w zakresie ograniczenia stosowania pestycydów bez utraty plonów i jakości, a jednocześnie wnoszą istotny wkład w ochronę środowiska. Jednak ze względu na istniejącą sytuację prawną te obiecujące rozwiązania nie są dostępne dla naszych rolników - powiedział sekretarz generalny. W związku z tym DBV wzywa do zmiany europejskiego prawa inżynierii genetycznej, tak, aby organizmy poddane edycji genomu, których zmian nie można odróżnić od naturalnie występujących mutacji i które mogą również powstać przy użyciu konwencjonalnych metod hodowli, zostały wyłączone z zakresu prawa inżynierii genetycznej.

DBV przeciw patentom na zwierzęta i rośliny

DBV stanowczo odrzuca udzielanie patentów na zwierzęta i rośliny. Dotyczy to również, a w szczególności nowych metod hodowli, które nie mogą prowadzić do podważania faktycznego systemu ochrony własności intelektualnej w sektorze roślin, ochrony odmian roślin.

Tłem tego jest orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) z 2018 r., w którym orzekł on, że prawo inżynierii genetycznej z lat 90 tych. należy interpretować w taki sposób, aby wszystkie organizmy uzyskane w drodze edycji genomu objęły zakres badań genetycznych. Nie ma zróżnicowania w zależności od rodzaju zmiany genetycznej.