Wydawało się, że powodem niewielkiego zainteresowania 100-tysięczną premią było w pierwszym naborze zaskoczenie rolników zmianą w zasadach przyznawania, wprowadzoną w nowym PROW - zniechęciło ich to, że stracili możliwość ubiegania się o pieniądze, bo już rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej, a więc m.in. wystąpili o płatności bezpośrednie. Ale przepisy zmieniono – i to ze skutkiem także dla tych, którzy złożyli wnioski w pierwszym naborze.

Więcej: Prawie 3 tys. osób stara się o premie dla młodych rolników

Jednak w drugim naborze też nie było więcej chętnych. Ministerstwo Rolnictwa zastanawia się nad powodami niewielkiego zainteresowania tym działaniem.

- Jeśli chodzi o premię dla młodych rolników, to ostatni nabór nie przyniósł dużej satysfakcji – przyznał podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki. - W pierwszym naborze – nazywam go wyborczym, czyli na jesieni ub. r. – wpłynęło 3300 wniosków, obecnie mamy 3400. Można powiedzieć, że nabór jest porównywalny, ale spodziewałem się, że będzie więcej. Musimy popracować. Może kryzys zniechęcił rolników. Nie wiem, czy spodziewałem się 5000 czy 7000 wniosków, ale więcej niż w poprzednim naborze, natomiast jest mniej więcej tyle samo. Jeśli chodzi o ofertę dla młodych rolników – co chciałbym mocno podkreślić – to środków starczy dla 28 tys. osób. Jak mamy 6 tys. wniosków, część z nich 10% – 20% odpadnie, to jeszcze są środki dla 22 tys. gospodarstw rolnych do 2020 r.

Przypomnijmy, że kiedy po pierwszym naborze pytaliśmy w ministerstwie, czym można tłumaczyć tak małą liczbę złożonych wniosków w zakończonym 16 października 2015 r. naborze, ministerstwo nie widziało żadnego problemu i odpowiedziało: „Należy podkreślić, iż pomoc dla młodych rolników będzie przyznawana w perspektywie kilkuletniej. Dlatego istotnym jest, aby nabory wniosków o przyznanie pomocy odbywały się regularnie, a środki finansowe były dostępne do końca realizacji Programu, szczególnie w instrumencie wsparcia, który jest skierowany do osób dopiero rozpoczynających prowadzenie gospodarstwa rolnego. Mając na względzie, iż pula środków przeznaczonych na realizację „Premii dla młodych rolników” pozwala na przyznanie około 28 tysięcy premii, a pomoc będzie realizowana w perspektywie wieloletniej, należy założyć, iż nie będzie problemów z wykorzystaniem dostępnej alokacji.”

Więcej: MRiRW: Pieniędzy na „Młodego rolnika” wystarczy do 2020 r.

Kolejny nabór na to działanie zaplanowano na II kwartał 2017 r.