PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Dlaczego zawalił się budżet środków europejskich?

Dlaczego zawalił się budżet środków europejskich?
Opóźniony PROW oznacza brak wpływów do budżetu środków europejskich; fot. Shutterstock

Brak wypłat pieniędzy z PROW pociąga za sobą brak pieniędzy na dopłaty. W efekcie w tym roku na polskiej wsi jest już o ok. 7 mld zł mniej, niż byłoby, gdyby realizowano PROW zgodnie z planem. Nie ma też pieniędzy na wypłatę dopłat od 1 grudnia – już wypłata zaliczek dopłat nastąpiła na kredyt, a następne pieniądze na dopłaty będą dopiero w nowym roku.Wypłata zaliczek dopłat bezpośrednich przebiega na kredyt. Nie byłoby to konieczne, gdyby budżet środków europejskich został wykonany tak, jak planowano. Wówczas na dopłaty byłoby prawie 9 mld zł więcej – i są to pieniądze, które zgodnie z budżetem państwa jeszcze w tym roku miały trafić do rolników jako dopłaty.

Dochody budżetu środków europejskich będą jednak w tym roku o 9 mld zł niższe, niż planowane w budżecie państwa. Zrealizowanie wydatków na zaliczki dopłat – a potrzeba na ten cel około 10 mld zł – następuje więc w ramach deficytu budżetu środków europejskich, który ma się równać właśnie kwocie równej spadkowi planowanych dochodów budżetu środków europejskich. Efekt? W tym roku na dopłaty wypłacane od 1 grudnia nie ma już pieniędzy, a i zaliczki będą wypłacone w ramach deficytu budżetu środków europejskich. Budżet zostanie zasilony dopiero w styczniu, po zwrocie pieniędzy wypłaconych rolnikom od 17 października tytułem zaliczek dopłat bezpośrednich.

Więcej: Zaliczki dopłat bezpośrednich będą na kredyt

A jak doszło do tej sytuacji?

Ministerstwo Rolnictwa, zabiegając w Sejmie o zgodę na deficyt, wskazało na trzy przyczyny niewykonania budżetu środków europejskich.

Po pierwsze podano, że "kwota refundacji w I kwartale 2016 r. wydatków poniesionych z tytułu PROW 2014–2020 obniżyła się w związku z zaliczeniem w 2015 r. części wydatków poniesionych w ramach PROW 2014–2020 na poczet PROW 2007–2013, co miało na celu pełne wykorzystanie alokacji PROW 2007–2013 (powoduje to opóźnienie w refundacji środków z tytułu PROW 2007–2013, ponieważ KE wypłaci te środki dopiero w ramach salda końcowego po ostatecznym rozliczeniu)".

Które wydatki i w jakiej wysokości zostały tak rozliczone? Kiedy nastąpi ostateczne rozliczenie PROW 2007–2013? – zapytaliśmy w MRiRW.

MRiRW wyjaśnia: „Wydatki pierwotnie poniesione z budżetu środków europejskich w 2015 r. w ramach PROW 2014-2020 przeniesione w 2015 r. na PROW 2007-2013 wyniosły 277,5 mln zł, z tego:

- z działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” PROW 2014-2020 do działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” PROW 2007-2013, w kwocie 37,6 mln zł,

- z działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” PROW 2014-2020 do działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” PROW 2007-2013, w kwocie 239,9 mln zł.

Dodatkowo w 2015 r. z PROW 2014-2020 na PROW 2007-2013 przeniesiono wydatki dokonane w 2014 r., tj. z działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” PROW 2014-2020 do działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” PROW 2007-2013, w kwocie 420,6 mln zł.

Łącznie z PROW 2014-2020 do PROW 2007-2013 w budżecie środków europejskich przeniesiono 698,1 mln zł. Zgodnie z przepisami art. 37 ust. 1 rozporządzenia PE i Rady nr 1306/2013, Polska była zobowiązana do przekazania do dnia 30 czerwca 2016 r. ostatniego rocznego sprawozdania z postępu realizacji danego programu rozwoju obszarów wiejskich oraz rocznego sprawozdania finansowego z ostatniego roku realizacji danego programu rozwoju obszarów wiejskich. Płatność salda następuje nie później niż w terminie sześciu miesięcy po uznaniu przez Komisję ww. informacji oraz dokumentów za dopuszczalne oraz od rozliczenia ostatniego rocznego sprawozdania finansowego. Mając powyższe na uwadze zakłada się, że ostateczne rozliczenie PROW 2007-2013 powinno nastąpić do końca 2016 r.”

Drugą przyczyną niewykonania budżetu środków europejskich jest to, że "niższe od zakładanego jest wykonanie wydatków z tytułu PROW 2014–2020 w roku 2015, co przełożyło się na odpowiednio niższe refundacje z KE w roku 2016."

I to już bardziej niepokoi, bo oznacza ni mniej ni więcej, tylko opóźnienie w realizacji PROW 2014-2020.

Które wydatki i w jakiej wysokości nie zostały wykonane w 2015 roku? Które nie będą wykonane w 2016 r.? – pytaliśmy w ministerstwie. Z odpowiedzi wynika, że w 2015 roku nie trafiło do rolników -wbrew planom – ponad 2 mld zł, a w 2016 – jak dotąd, ponad 5 mld zł.

Ministerstwo tak to tłumaczy:

 „W ustawie budżetowej na 2015 r. na płatności dla beneficjentów w ramach PROW 2014-2020 przewidziano wydatki ogółem w kwocie 3 281,6 mln zł, z tego:

- w budżecie środków europejskich, w kwocie 2 114,3 mln zł,

- w budżecie państwa, w kwocie 1 167,3 mln zł.

Do końca 2015r. wydatkowano ogółem 1 075,3 mln zł (po uwzględnieniu przeniesienia części wydatków na PROW 2007-2013), z tego:

- z budżetu środków europejskich, kwotę 684,6 mln zł,

- z budżetu państwa, kwotę 390,7 mln zł.

Nie wydatkowano wydatków w kwocie ogółem 2 206,3 mln zł, z tego:

- z budżetu środków europejskich, kwotę 1 429,7 mln zł,

- z budżetu państwa, kwotę 776,6 mln zł.

W ustawie budżetowej na 2016 r. na płatności dla beneficjentów w ramach PROW 2014-2020 przewidziano wydatki ogółem w kwocie 8 381,8 mln zł, z tego:

- w budżecie środków europejskich, w kwocie 6 275,1 mln zł,

- w budżecie państwa, w kwocie 2 106,7 mln zł.

W okresie od 1.01.2016 r. do 3.11.2016 r. wydatkowano ogółem 3 291,4 mln zł, z tego:

- z budżetu środków europejskich, kwotę 1 980,9 mln zł,

- budżetu państwa, kwotę 1 310,5 mln zł.

Ostateczna kwota płatność dokonanych w 2016 r. będzie znana po dniu 31.12.2016 r.”

Czy wobec tego w końcu roku można spodziewać się poprawy w tym względzie?

Mogłoby się tak wydawać, bo jako trzecią przyczynę niewykonania budżetu środków europejskich MRiRW wskazało, że "nastąpiło znaczne skumulowanie płatności z tytułu PROW 2014–2020 w IV kwartale 2016 r., dla których refundacja z KE wpłynie w roku 2017."

W jakiej wysokości były te wydatki w IV kwartale 2016? Ile wypłacono z PROW w całym 2014, 2015 i dotąd w 2016 roku? – zapytaliśmy. Odpowiedź wcale nie napawa optymizmem. Wzrost płatności w końcu bieżącego roku nie jest wcale spowodowany ożywieniem w wypłatach na działania z PROW, a tylko terminem płatności obszarowych, płaconych z PROW jak zwykle od połowy października, czyli zgodnie z planem i budżetem.

Ministerstwo tak to wyjaśnia: „W ramach PROW 2014-2020, w IV kwartale 2016 r. największą kwotę płatności rzecz beneficjentów stanowią płatności z działania <Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami>, na wnioski złożone w kampanii 2016 r. Ostateczna kwota dokonanych płatności będzie znana po zakończeniu IV kwartału 2016 r., tj. po 31.12.2016 r.”

Jak wynika natomiast z informacji ARiMR, do 10 listopada agencja przekazała rolnikom  518,43 mln zł w ramach tegorocznych dopłat ONW oraz 45,45 mln zł z płatności rolnośrodowiskowych, należnych za 2016 rok.

A jak wynika ministerialne podsumowanie aktualnego PROW?

„W ramach PROW 2014-2020 wypłacono:

a) w 2014 r. ogółem 0,00 zł (po uwzględnieniu przeniesienia wydatków na PROW 2007-2013);

b) w 2015 r. ogółem 1 075,3 mln zł (po uwzględnieniu przeniesienia części wydatków na PROW 2007-2013), z tego:

- z budżetu środków europejskich, kwotę 684,6 mln zł,

- budżetu państwa, kwotę 390,7 mln zł,

c) od 1.01.2016 r. do 3.11.2016 r. wydatkowano ogółem 3 291,4 mln zł, z tego:

- z budżetu środków europejskich, kwotę 1 980,9 mln zł,

- budżetu państwa, kwotę 1 310,5 mln zł.”

Jak z tego wynika, na polską wieś trafiło dotąd z aktualnego PROW o co najmniej 7 mld zł mniej niż mogłoby trafić, gdyby plany były realizowane. Jeśli dodać do tego pieniądze, które miały trafić w tym roku do rolników tytułem dopłat bezpośrednich – a nie trafią, bo zaliczki dopłat są na kredyt i z wypłatą planowanych dopłat trzeba już będzie najprawdopodobniej poczekać na nowe pieniądze, dostępne dopiero od nowego roku – na polskiej wsi jest znacznie mniej pieniędzy, niż mogłoby być, gdyby budżet środków unijnych był realizowany zgodnie z planem.

Pytamy w Ministerstwie, ile pieniędzy jest na tegoroczne dopłaty, ile będzie wypłacone z tego tytułu od 1 grudnia. Jeśli planowanych dopłat nie będzie, trzeba uznać, że zaliczki były "zamiast", a nie tylko "wcześniej" niż całe dopłaty - a to podważa ich sens.

Na opóźnienie w realizacji PROW wskazywaliśmy jeszcze w sierpniu.

Więcej: PROW się rozpędzi?

PROW musi się rozpędzić

 Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (27)

 • ajato 2016-11-20 13:51:47
  kazdy socjalizm sie kiedys konczy, zobaczcie sobie co teraz w wenezuelii sie dzieje. jeszcze kilka lat temu pis downiki, PO je by i towarzysze z zsl kc pzpr a.k.a psl spuszczali sie, ze socjalista moros wprowadzi rownosc i sprwawiedliwosc, ilez bylo ohow i ahow, ze bedzie panstwowe i tak dalej... i co? teraz bida z nyndza ludzie z glodu zdychaja jak w korei pln, poczekamy jeszcze troche to towarzysz szydlo, mydlo, chu.j da nam, ludowi pracujacemu, to samo co w wenezuleli. pies z pisem( po i zsl tez) tancowal. (chyba ze ktos jest przodownikiem pracy, czyli ma wojka albo ojca w agiencji to mu wlos z lba nie spadnie, bo swoj)
 • Tomaszz 2016-11-17 19:29:22
  Delikatnie mówiąc: Mocno naciągany artykuł.
 • nie naiwny 2016-11-16 21:09:50
  Ale Misiewicze będą się kształciły-uczyły 20 lat. Chyba, że u Tadzia w Toruniu. Tam to minimum 7 fakultetów w pół roku. Kadr potrzeba na gwałt, ale Antek policmajster to załatwi za następne 30 mln dotacji dla wybitnej "uczelni". Jest tysięczna w rankingu Antartydy.
 • nie, dla dobrej zmiany! 2016-11-16 19:58:57
  Nieudacznictwo do n-tej potęgi tej DOBREJ ZMIANY. Na szczęście Misiewicze się kształcą, więc będzie DOBRA ZMIANA.
 • jakim trzeba byc zyciowym jjjelopem zeby na ta sekte glosowac 2016-11-16 13:00:11
  Macie naiwni wyborcy sekte nieudacznikow przy korycie
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.237.16.210
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.