Od 1 czerwca do 31 lipca, a nie jak zwykle od 15 maja do 15 lipca, można w 2016 roku przeprowadzać kontrole realizacji praktyki dywersyfikacji upraw – zakłada projekt rozporządzenia ministra rolnictwa. Kontrola jest możliwa na podstawie obecności uprawy, jak i na podstawie pozostałości znajdujących się na polu po zbiorze - przypomniano.

A skąd konieczność zmiany? Ministerstwo tłumaczy ją w uzasadnieniu projektu wydłużeniem terminu składania wniosków o płatność i „przedłużającym się postępowaniem przetargowym na wyłonienie przez organ kontrolny, czyli ARiMR wykonawców kontroli metodą FOTO w kampanii 2016 r. ”

Jak dodano „Z informacji przekazanych przez ARiMR wynika, że problem z wyłonieniem wykonawców kontroli stanowi poważne zagrożenie dla terminowej realizacji kontroli w zakresie dywersyfikacji upraw, a także realizacji kontroli na miejscu zarówno w ramach płatności bezpośrednich, jak i płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami.”

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. Wnioski o dopłaty przyjmowano do 15 czerwca, 21 czerwca projekt trafił na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.