Farmer: Pierwotnie BGK nie zakładał, że gwarancja FGR będzie stosowana jako zabezpieczenia finansowania działalności bieżącej?

Maciej Piskorski: W ubiegłym roku w Banku Gospodarstwa Krajowego został utworzony Fundusz Gwarancji Rolnych (FGR) do wsparcia w dostępie do finansowania gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP). Dzięki umowie z BGK rozpoczęliśmy oferowanie kredytów inwestycyjnych i powiązanych z kredytów obrotowych zabezpieczonych gwarancją FGR. Pandemia spowodowała, że BGK zaproponował wdrożenie, za pośrednictwem banków, nowej formy kredytu obrotowego (odnawialnego lub nieodnawialnego) zabezpieczonego gwarancją FGR oraz z dopłatą do oprocentowania na poziomie 2 p.p. w pierwszym roku od uruchomienia środków. Dodatkowo kredyt zabezpieczony jest w wysokości 80% (gwarancje BGK), co pozwala na nieangażowanie majątku gospodarstwa czy firmy na zabezpieczenie tego kredytu.

Kto może skorzystać z tej formy finansowania i co na tym zyska?

To kredyty dla rolników i podmiotów zajmujących się handlem hurtowym produktami rolnymi lub przetwórstwem produktów rolnych. Paleta korzyści jest bardzo szeroka, po pierwsze to „cena” – bank sprzedaje kredyt taniej niż w innych formach finansowania komercyjnego, a w pierwszym roku od uruchomienia środków BGK dopłaca do odsetek 2 p.p. w skali roku. W Banku BNP Paribas do 300 tys. - zł kredyt udzielany jest wyłącznie z zabezpieczeniem w postaci gwarancji. Klient nie ponosi kosztów z tytułu ustanawiania zabezpieczenia (prowizja BGK w okresie kredytowania to 0%). Poza korzyścią finansową, to niezwykle istotne rozwiązanie dla podmiotów, które nie dysponują majątkiem na zabezpieczenie. Dodatkowo procedura udzielania gwarancji i dopłat do oprocentowania realizowana jest w całości w Banku, a dokumenty wymagane przez BGK klient przygotuje w banku przy wsparciu doradcy. Może też liczyć na dodatkowe materiały informacyjne, np. symulację spłaty rat na preferowanych przez klienta warunkach. Warto też wiedzieć, że BGK nie wymaga dokumentowania wydatkowania środków z kredytu. Tu klient ma pełną swobodę w decydowaniu o przeznaczeniu pieniędzy w ramach prowadzonej działalności. Ostatni argument - pomoc z tytułu gwarancji i dopłaty nie jest pomocą de minimis, więc nie konsumuje limitu tej pomocy na podmiot.

Jak te produkty kredytowe wpisują się w sytuację rolników czy przetwórców w czasach pandemii? I jak są odbierane przez rynek?

Produkty zaproponował BGK w celu złagodzenia skutków pandemii i jako element pakietu pomocowego dla firm. Z uwagi na cenę finansowania, kwestie dopłat do oprocentowania czy zabezpieczenia finansowania gwarancją FGR, jest to obecnie najkorzystniejsza forma finansowania zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Z naszych obserwacji wynika, że klienci doceniają korzyści tego produktu.

Te kredyty są dostępne od kilku miesięcy, ale to ostatni dzwonek, by po nie sięgnąć. Jak to zrobić?

Faktycznie umowy możemy zawierać tylko do końca 2020 roku. W praktyce proces wygląda tak, że pierwszym kluczowym krokiem jest złożenie wniosku kredytowego oraz wniosków o dopłatę i gwarancję. Na tej podstawie bank weryfikuje spełnienie warunków skorzystania z kredytu z gwarancją i dopłatą, w tym zdolność kredytową. Gdy decyzja jest pozytywna, zawieramy z klientem umowę kredytową, a następnie wypłacamy środki, w większości przypadków, na rachunek bieżący kredytobiorcy. Wtedy może z nich w pełni korzystać.

Dziękujemy za rozmowę.