Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2017 r. – przewidziano.

W projekcie proponuje się zmienioną listę gatunków roślin wysokobiałkowych, do których może zostać przyznana płatność związana do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych. Będą to:

1) bobik (Vicia faba minor L.);

2) groch siewny (Pisum sativum L. (partim)), w tym peluszka (Pisum arvense L.), z wyłączeniem grochu siewnego cukrowego i grochu siewnego łuskowego;

3) łubin biały (Lupinus albus L.);

4) łubin wąskolistny (Lupinus angustifolius L.);

5) łubin żółty (Lupinus luteus L.);

6) soja zwyczajna (Glycine max (L.) Merrill).

„Proponowana zmiana ma na celu ukierunkowanie wsparcia w sektorze roślin wysokobiałkowych w szczególności na uprawy, z których pozyskiwane są nasiona do produkcji pasz” – podano w uzasadnieniu.

Wyłączono zatem z dopłat uprawy roślin motylkowatych drobnonasiennych, warzywnych roślin strączkowych i roślin strączkowych o małym znaczeniu gospodarczym.