Wynika to z ostatnich danych Komisji Rachunków Narodowych dla Rolnictwa, opublikowanych w ubiegłym tygodniu przez służbę statystyczną francuskiego ministerstwa rolnictwa (Agreste).

W związku z tym średni dochód przed opodatkowaniem na osobę samozatrudnioną (RCAI) w ubiegłym roku, naznaczonym pandemią korony w porównaniu z 2019 r., spadł o 10,0 proc. do około 26 800 euro Istniały jednak znaczne różnice między branżami.

Rok wypadł bardzo dobrze dla ogrodników i plantatorów warzyw. Według Agreste, RCAI w tym sektorze wzrósł średnio o 11,5 proc. do 42 400 euro.

Winiarze powyżej średniej

Hodowcy świń, którzy zarabiali średnio 40 500 euro, mimo drastycznych strat. Było to jednak o 51,3 proc. mniej niż w 2019 r., gdy francuscy hodowcy świń mogli czerpać korzyści z rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Azji.

RCAI winiarzy był również znacznie powyżej średniej i wyniósł 39 500 euro. Jednak w porównaniu z poprzednim rokiem winiarze musieli pogodzić się ze spadkiem o 9,7 proc.

Najniższy RCAI osiągnęli producenci wołowiny na poziomie 14 100 euro. W porównaniu z 2019 r. odnotowano spadek o 7,5 proc.

Producenci zbóż i nasion oleistych poniżej średniej

Producenci zbóż i nasion oleistych, których RCAI spadł o 6,9 proc. do 19 800 euro, byli wyraźnie bliżsi ogólnej średniej. W 2020 roku musieli zmagać się z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi, a co za tym idzie pogodzić się ze znacznymi stratami w zbiorach.

Hodowcy owiec i kóz, których RCAI wzrosły o 4,2 proc, do średnio 20 700 euro, wypadli nieco lepiej niż producenci zbóż i nasion oleistych.

Tymczasem subwencje pozostały stabilne w porównaniu z 2019 r. Według Agreste, na gospodarstwo wypłacano średnio 31 270 euro.

Nieznaczne obniżenie kosztów dzierżawy

Średnie koszty dzierżawy, które według statystyków wynosiły 14 300 euro, w porównaniu do 2019 roku nieznacznie spadły o 1,8 proc.

Średnie zarobki rolników przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacji i amortyzacji (EBITDA) gospodarstw w 2020 szacuje się na prawie 71 900 euro. W porównaniu z poprzednim rokiem oznacza to spadek o 6,7 proc. EBITDA jest miarą rentowności przedsiębiorstwa.