O dofinansowanie może się starać producent rolny, który w dniu 15 marca 2023 r. prowadził gospodarstwo rolne, w którym były utrzymywane świnie, i zgłosił do prowadzonej przez ARiMR bazy (IRZ) prosięta urodzone między 15 marca a 15 sierpnia 2023 r.

Ponadto taki rolnik musi mieć status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, a on sam powinien posiadać numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Ile wynosi dotacja do urodzonych prosiąt?

Stawka wsparcia wynosi 100 zł do każdego urodzonego w wyznaczonym przedziale czasowym prosięcia, które zostało do 31 sierpnia 2023 r. oznakowane i zgłoszone do komputerowej bazy danych. W ramach tego programu pomocy jeden producent rolny będzie mógł otrzymać maksymalnie 500 tys. zł.

Dopłata do prosiąt 2023. Do kiedy trwa nabór?

Nabór potrwa do 15 września 2023 r. Pod uwagę brana będzie data wpływu dokumentów do biura powiatowego ARiMR. Do tej pory zarejestrowano ponad 11 tys. wniosków, najwięcej w województwach wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i łódzkim.