Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r. utrzymuje tegoroczną maksymalną - z punktu widzenia możliwości państwa - wysokość dopłaty do składki ubezpieczeniowej, płaconej przez rolników.

I tak:

- dopłata do upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych wynosi 65 proc. składki do 1 ha;

- dopłata do bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń – wynosi 65 proc. składki do 1 sztuki.

Przypomnijmy że zaproponowano też zmianę maksymalnych sum ubezpieczenia na 2017 r.

Więcej: Zmieniają się maksymalne sumy ubezpieczenia

W przypadku wyczerpania się limitów przeznaczonych na dopłaty, mają być „wprowadzone mechanizmy korygujące polegające na ustaleniu limitów tych dopłat w umowach zawieranych z zakładami ubezpieczeń przez ministra właściwego do spraw rolnictwa do wysokości wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na dany rok”.