Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra rolnictwa, stawka płatności do roślin wysokobiałkowych za 2015 r. wyniesie 422 zł na 1 hektar powierzchni. Skąd taka kwota?

Jak podano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, na wszystkie płatności związane z produkcją (razem do powierzchni upraw i do zwierząt) jest 506 791 tys. euro, czyli 15 proc. koperty dla Polski na 2015 r.

Wysokość stawek płatności związanych z produkcją obliczono na podstawie dostępnych pułapów finansowych i powierzchni obszaru zatwierdzonego do poszczególnych płatności.

I tak w przypadku wysokobiałkowych koperta finansowa na 2015 r. to 67 572 080 euro, natomiast powierzchnia obsiana - 679 691, 79 ha.

Kurs euro do przeliczeń wynosi 4,2448 zł.

Jak z tego wynika, stawka za 1 ha upraw wysokobiałkowych to 99,4158 euro na ha.

W ocenie skutków regulacji ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przyjmowano 326 euro na ha. Warto zwrócić uwagę, że przyjmowana w OSR powierzchnia upraw (670 176,47 ha) niewiele różniła się od tej rzeczywistej – a stawka spadła do jednej trzeciej spodziewanej. Co jest tego przyczyną, pytamy w MRiRW.

W załączeniu projektowane rozporządzenie o dopłatach do powierzchni upraw.