Poprosiliśmy Ministerstwo Rolnictwa o informację na temat kwot płatności bezpośrednich wypłaconych dotychczas rolnikom – z budżetu UE i krajowego, w euro i złotych.

Jak poinformowano, za lata 2004-2015 z tytułu płatności bezpośrednich wypłacono ok. 135,27 mld zł (ok. 33,05 mld euro), w tym środki z budżetu UE stanowiły ok. 99,46 mld zł (ok. 24,16 mld euro).

Oto przedstawione dane o kwotach wypłaconych w podziale na poszczególne kampanie.

 W tym roku kwota przeznaczona w Polsce na płatności bezpośrednie wynosi 3,429 mld euro, czyli po przeliczeniu według ogłoszonego kursu wymiany - 14,811 mld zł. Wypłata 70% zaliczek wymaga 10 265 486 tys. zł – wyliczono. Pierwszego dnia płatności przekazano tytułem zaliczek 581 mln zł dla 79,1 tys. rolników – podała ARiMR. Na przekazanie całości zaliczek są 33 dni robocze. Jeśli tempo wypłaty zostanie utrzymane, agencja zdąży wypłacić należność.

Oczywiście, jeśli otrzyma potrzebne na ten cel pieniądze.

Więcej: Zaliczki dopłat bezpośrednich będą na kredyt 

W unijnym rozporządzeniu 1307/2013 ustalono dla Polski rosnące pułapy krajowe płatności począwszy od 2015 roku, wynoszące w kolejnych latach (w tys. euro): 3 378 604, 3 395 300, 3 411 854, 3 431 236, 3 450 512, 3 061 518.

Kwoty faktycznie wypłacone w 2015 r. są więc niższe.