W tym roku nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. został wydłużony do 30 czerwca. Nabór prowadzony jest wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus.

Ile wniosków o dopłaty bezpośrednie złożyli rolnicy?

Do 19 czerwca 2023 r. do ARiMR wpłynęło 998 tys. wniosków o przyznanie dopłat w ramach tegorocznej kampanii.

Jak podkreśla Agencja, każdego dnia rejestrowane są dokumenty składane przez kolejnych rolników, ale nie da się ukryć, że póki co - jeśli przyjmiemy, że w Polsce mamy ok. 1,2 miliona uprawnionych gospodarstw - to swoje aplikacje złożyło zaledwie 80% z nich.

A jakie jest zainteresowanie nowymi rodzajami płatności związanych z ochroną środowiska i klimatu? Ze statystyk ARiMR wynika, że o wsparcie w ramach przynajmniej jednego ekoschematu ubiega się ok. 35 proc. wnioskujących! Podkreślmy - 35% z niecałego 1 mln złożonych do tej pory wniosków.

Największą popularnością cieszy się Rolnictwo węglowe (ponad 321 tys. wniosków – przodują Mazowsze i Lubelszczyzna) i Dobrostan zwierząt (ok. 67 tys. wniosków – najwięcej na Mazowszu i Podlasiu).

Uproszczenia w ekoschematach

Jak już informowaliśmy, rząd pracuje intensywnie nad uproszczeniami w ekoschematach. Z ust ministra Roberta Telusa padła już wstępna deklaracja o chęci wprowadzenia ryczałtu dla gospodarstw do 5 ha na poziomie ok. 220 euro na ha. Zmiany miałyby także dotyczyć ekoschematów dla gospodarstw ekologicznych.

Według nieoficjalnych informacji, dosłownie na dniach Rada Ministrów ma ogłosić oficjalną decyzję w tej sprawie. Tylko czy rolnicy zdążą poprawić swoje wnioski zgodnie z nowymi wytycznymi?

Jak się szacuje, gospodarstw o powierzchni do pięciu hektarów jest w Polsce około 52 proc.

Do kiedy zmiany we wnioskach o dopłaty bezpośrednie?

Do 30 czerwca br. zostały niecałe dwa tygodnie. Tradycyjnie dokumenty będzie można dostarczyć również po tym terminie, ale za każdy roboczy dzień opóźnienia płatność będzie pomniejszana o 1 proc.

Z kolei korekt we wnioskach bez konsekwencji finansowych będzie można dokonywać do 17 lipca 2023 r.!

Po tej dacie płatności do powierzchni objętych zmianami będą również obniżane o 1 proc. za każdy dzień zwłoki. Zarówno w przypadku składania wniosków, jak i wprowadzania w nich modyfikacji, ostateczny termin to 25 lipca 2023 r.

Agencja stale przypomina, że w wypełnianiu wniosków bezpłatnie mogą pomóc eksperci z Ośrodków Doradztwa Rolniczego, więc w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentacji warto rozważyć umówienie się na wizytę u doradcy. Na stronach internetowych ODR-ów w poszczególnych województwach opublikowane zostały informacje dotyczące preferowanych terminów przyjmowania rolników.