Rolnicy alarmują: nie są wypłacane pełne dopłaty. W szczególności brak należności za zazielenienie:

„Zaliczkę dopłat bezpośrednich otrzymałem w listopadzie. Kilka dni temu otrzymałem przelew z ARiMR. Niestety, nie była to cała kwota. Poszedłem wyjaśnić sprawę do BP ARiMR, gdzie pracownik poinformował mnie, że dostałem część pieniędzy, resztę – płatność EFA – powinienem otrzymać niebawem. Dzisiaj sprawdziłem stan konta – znów dostałem pieniądze z ARiMR, ale dalej nie jest to pełna kwota. Brakuje jeszcze kilku tys. zł.

Dlaczego ARiMR wypłaca mi na raty? Gospodarstwo nie jest duże, ma około 25 ha. Inni dostali już całość. Dodam, że nie miałem żadnych kontroli ani nieprawidłowości, o czym napisano mi w decyzji o przyznaniu dopłat.

Czy płatność za zazielenienie może być naliczona? Dlaczego płatność za obszary EFA musi czekać na wypłacenie?”

Pytania skierowaliśmy do ARiMR.

„Na wstępie trzeba wyjaśnić, że nie ma płatności za obszary EFA – wyjaśnia agencja. - Obowiązek utrzymywania obszarów proekologicznych (EFA) jest jedną z praktyk, którą rolnik musi realizować, aby otrzymać płatność za zazielenienie w pełnej wysokości.

Funkcjonalność systemu informatycznego w zakresie sprawdzenia warunków dotyczących utrzymywania obszarów proekologicznych wdrożona zostanie w kwietniu 2016 r., dlatego ARiMR nie realizuje tych wypłat.

Aby nie opóźniać realizacji pozostałych płatności, o które ubiegają się rolnicy podjęto decyzję o wypłacie płatności za zazielenienie w drugiej racie, na co pozwala art. 75 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013. Wypłata tej raty nastąpi po sprawdzeniu, czy rolnik podlegający obowiązkowi utrzymywania obszarów proekologicznych spełnia warunek przeznaczenia co najmniej 5% gruntów ornych na obszary proekologiczne. Jeżeli warunek ten będzie spełniony Agencja wypłaci płatności za zazielenienie.”

Odpowiedź nadesłano wczoraj, zatem już w kwietniu. Czy dopłaty ruszyły? „Od 1 grudnia ub.r. do 5 kwietnia 2016 r. ARiMR wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2015 rok 7,2 mld złotych. Pieniądze zostały przekazane na konta bankowe 1,17 mln rolników” – taką informację ARiMR umieściła na swojej stronie internetowej. „Łącznie do końca marca 2016 r. płatności otrzyma 1 150 tys. rolników na kwotę 10,4 mld zł, co stanowi ok. 72% całkowitej koperty finansowej” – zapowiadało MRiRW w harmonogramie podanym w końcu stycznia 2016 r.

Więcej: "Harmonogram wypłaty dopłat bezpośrednich"

A naszemu czytelnikowi radzimy dokładne przyjrzenie się otrzymanym należnościom: wypłatę dopłat można realizować w dwóch ratach, liczonych niezależnie od zaliczek.

Więcej: "Dopłaty bezpośrednie mogą być płacone w ratach"