Dopłaty do kwalifikatu. Będą wyższe jeśli wycofasz poprzedni wniosek

Cała ta, niestety, dziwna sytuacja wynika z tego, że "nie wie lewica, co czyni prawica"....

Jak już o tym pisaliśmy, w ostatnim czasie rząd podjął kolejne decyzje dotyczące pomocy rolnikom, którzy utracili swoje dochody w związku z wojną na Ukrainie. Postanowiono uruchomić nowe, a raczej - jak to określono - dodatkowe dopłaty do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, w plonie głównym, dodajmy o wiele wyższe niż te, o które można się ubiegać w kończącym się już jutro naborze.

Ale - jak można się było doczytać w projekcie rozporządzenia w tej sprawie - nie wszyscy rolnicy stosujący materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany będą mogli otrzymać nowe dopłaty w tej formie.

Z pomocy wykluczono tych rolników, którzy już złożyli wnioski o dopłaty do kwalifikatu w ramach naboru prowadzonego przez ARiMR od 25 maja do 25 czerwca 2023 r.!

Minister Telus zainterweniował

Na tę właśnie sytuację zwrócili uwagę ministrowi rolnictwa podczas czwartkowej konferencji prasowej dziennikarze.

Robert Telus zapewnił, że skoro tak jest, że przepisy wykluczają ze wsparcia rolników, którzy już złożyli wnioski, to zostaną one w trybie pilnym zmienione.

- Oczywiście, ci rolnicy, którzy składają w tej chwili wnioski będą mogli złożyć poprawkę do tych wniosków, żeby dostać większe dopłaty. Bez dwóch zdań – poinformował na konferencji prasowej minister rolnictwa.

No i mamy efekt tej interwencji. Tyle, że nieco kuriozalny.

Wyższe dopłaty do kwalifikatu, jeśli wycofasz poprzedni wniosek

ARiMR poinformowała 23 czerwca oficjalnie, że zaplanowane zostało uruchomienie wyższych dopłat do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dla rolników. Ale żeby je otrzymać rolnik, który już złożył wniosek w trwającym naborze (w ramach de minimis) musi go wycofać. Przypomnijmy, że obecny nabór trwa do 25 czerwca.

Pytanie - do ilu rolników dotrze ta informacja i ilu zdąży - w nawale prac polowych - złożony już wniosek wycofać.

Dodajmy wycofać na własne ryzyko. Dlaczego?

Jak informuje Agencja, wnioski w nowym naborze o dopłaty do kwalifikatu będą przyjmowane do 14 sierpnia 2023 r. Termin rozpoczęcia naboru zostanie podany w osobnym komunikacie. Jednak - jak zastrzega ARiMR - będzie to możliwe dopiero po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej.

Jaką mamy gwarancję, że KE wyda tę zgodę, tego nie wiemy. 

Dopłata do kwalifikatu na nowych warunkach

Ze wsparcia będzie mógł skorzystać rolnik, który m.in.:

  • złożył w 2023 r. wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich;
  • nie ubiegał się jeszcze w tym roku o dopłatę do materiału siewnego (a jeżeli w trwającym od 25 maja 2023 r. złożył wniosek o pomoc, musi go wycofać);
  • między 15 lipca 2022 r. a 15 czerwca 2023 r nabył materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:
  1. zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto;
  2. rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
  3. ziemniak.

Potwierdzenie zakupu materiału siewnego stanowi faktura VAT lub jej duplikat. Na dokumencie takim muszą się znaleźć: data sprzedaży lub wydania z magazynu, nazwa gatunku i odmiany rośliny uprawnej, kategoria lub stopień kwalifikacji i numer partii.

Wysokość pomocy będzie obliczana jako iloczyn stawki pomocy i deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni gruntów ornych nie większej niż 50 ha obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym z wyłączeniem upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon.

Stawki dopłat:

  • 200 zł/ha gruntów ornych obsianych zbożami i mieszankami zbożowymi lub mieszankami pastewnymi;
  • 300 zł/ha gruntów ornych obsianych roślinami strączkowymi (z wyłączeniem soi);
  • 500 zł/ha gruntów ornych obsianych soją;
  • 1200 zł/ha gruntów ornych obsadzonych ziemniakami.

Budżet na taką pomoc wynosi 210 mln zł. Gdy kwota z wniosków o pomoc przekroczy ten limit, będzie zastosowany współczynnik korygujący.