Do 14 sierpnia 2023 r. można się było ubiegać o przyznanie dopłat do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, w ramach tzw. wsparcia dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi wojną na Ukrainie.

Dopłaty do materiału siewnego 2023 - stawki

Rolnikom zaproponowano:

  • 200 zł/ha gruntów ornych obsianych zbożami i mieszankami zbożowymi lub mieszankami pastewnymi;
  • 300 zł/ha gruntów ornych obsianych roślinami strączkowymi (z wyłączeniem soi);
  • 500 zł/ha gruntów ornych obsianych soją;
  • 1200 zł/ha gruntów ornych obsadzonych ziemniakami.

Pula środków na ten cel wynosi 210 mln zł, ale zaznaczono, że w przypadku gdy wnioskowana kwota pomocy przekroczy ten limit, zastosowany zostanie współczynnik korygujący.

Ile wniosków o dopłaty do materiału siewnego złożono?

Jak wynika z danych ARiMR, obliczonych na dzień 29.08.2023 r. – zarejestrowano 52 683 wnioski o udzielenie pomocy finansowej do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych w plonie głównym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany od rolników zagrożonych utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Jak pamiętamy, warunkiem ubiegania się o tego rodzaju wsparcie było wycofanie wniosku o dopłaty do kwalifikatu, jakie rolnicy składali chwilę wcześniej w ramach pomocy de minimis.

W Biurze Prasowym Agencji redakcja farmer.pl zapytała: - czy wszyscy rolnicy, którzy złożyli wnioski o dopłaty do kwalifikatu w ramach pomocy de minimis (termin minął 10 lipca) wycofali te wnioski i złożyli nowe, o dopłatę w ramach pomocy wojennej?, Jeśli nie wszyscy, to ilu nie? (czyli ilu pozostało przy stawkach de minimis?), Czy – patrząc na ilość złożonych wniosków oraz dostępną pulę pieniędzy konieczne będzie zastosowanie współczynnika korygującego? Jeśli tak – to jaki to będzie współczynnik? Jeśli nie – to ile pieniędzy z puli 210 mln zł zostanie niewykorzystanych w tym naborze?

- O przyznanie dopłat do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie w naborze, który trwał od 25 maja do 10 lipca 2023 r., złożono 62 934 wnioski, z czego dotychczas wycofano 39 823. Dla porównania w ubiegłym roku o to wsparcie – wyłącznie w formule pomocy de minimis – ubiegało się 64 996 rolników. Jeśli chodzi o złożone w tegorocznych naborach wnioski, statystyki mogą ulec zmianie, w związku z tym, że producenci rolni przed wydaniem decyzji o przyznaniu wsparcia mają prawo wycofać złożone dokumenty - czytamy w odpowiedzi udzielonej przez ARiMR redakcji.

Dopłaty do materiału siewnego 2023: kiedy nastąpi wypłata pieniędzy?

Zapytaliśmy także: - kiedy konkretnie planowana jest wypłata ww. dopłat? We wrześniu? W październiku? W tym roku czy w następnym? Jaki materiał siewny do dopłat rolnicy zgłaszali najczęściej w tym naborze? Czy planowane jest powtórzenie takiego naboru wniosków (o wyższej stawce – w ramach pomocy wojennej) także w przyszłym roku?

- Obecnie trwa weryfikacja (złożonych wniosków o dopłaty - dop. redakcji) i wprowadzanie zawartych w nich danych do systemu informatycznego, w związku z czym ARiMR nie ma możliwości przekazania informacji na temat: rodzaju materiału siewnego zgłoszonego do objęcia dofinansowaniem, konieczności stosowania współczynnika korygującego czy terminu realizacji wypłat. Agencja jako instytucja wykonawcza nie ma też wiedzy na temat planów kontynuacji dopłat do materiału siewnego w ramach tzw. pomocy wojennej - odpowiedziało 6 września br. Biuro Prasowe ARiMR.