Stawki dopłat do materiału siewnego w 2016 roku okazały się niższe niż te z 2015 roku.

Przypomnijmy, że w 2016 roku po raz pierwszy stawki podano dopiero po podliczeniu zgłoszonych do tych dopłat powierzchni. W budżecie na te dopłaty było 90604 zł.

Więcej: Są stawki dopłat do materiału siewnego

Na ten problem wskazał podczas omawiania projektu budżetu na 2017 rok w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Mirosław Borowski:

- Jeżeli będziemy dalej szli w tym kierunku, że będzie określona pula i później podzieli się to przez liczbę hektarów obsianych materiałem kwalifikowanym, to, niestety, będziemy się staczać z postępem w produkcji roślinnej - mówił. - Będzie tak, ponieważ przy cenach, które funkcjonują na rynku materiału siewnego, dochodzących przy zbożach do 2 tys. zł za 1 t, rolnik nie zdecyduje się na wymianę tego materiału siewnego przynajmniej raz na jakiś okres, tylko będzie po prostu bazował na tym, co posiada u siebie w gospodarstwie. Tutaj będziemy widzieli degradację postępu. Prosiłbym ewentualnie o odpowiedź. Czy możemy liczyć na większą stawkę co do hektara, jeśli chodzi o materiał siewny?

Wiceminister Jacek Bogucki nie miał dobrych wiadomości:

- Jeśli chodzi o dopłaty do materiału siewnego, to rzeczywiście stawka czy suma nie zmienia się znacząco. Pozostaje na tym samym poziomie. Jest to problem. Pracujemy nad systemem, w którym nasiona kwalifikowane nie będą kosztowały tyle, co teraz – jak pan wspomniał – 2 tys. zł za 1 t, bo to jest troszkę wykorzystywanie sytuacji. Analizowaliśmy, od kiedy wprowadzono dopłaty i jak zmieniały się ceny nasion kwalifikowanych. Wygląda na to, że w większym stopniu korzystają z tego firmy zaopatrujące rolników. W mniejszym stopniu korzystają tak naprawdę rolnicy, bo każdy wzrost dopłaty powoduje wzrost cen materiału siewnego. Chcielibyśmy, żeby w większym stopniu rzeczywiście pomóc rolnikom, a nie finansować firmy zaopatrujące ich w materiał siewny.

O potrzebie zmiany systemu tych dopłat mówi się już długo.

Więcej: Będą zmiany w systemie dopłat do materiału siewnego?