1 czerwca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków od rolników działających w sektorze zbóż i nasion oleistych, którzy ponieśli straty gospodarcze spowodowane przywozem ziarna z Ukrainy. O pomoc można ubiegać się wyłącznie elektronicznie, wypełniając formularz zamieszczony na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR. Nabór trwa do 14 lipca 2023 r.

Pomoc można otrzymać do następujących gatunków: kukurydza, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik. W ciągu pięciu dni do Agencji wpłynęło 6,1 tys. wniosków, najwięcej z województw: łódzkiego, lubelskiego i mazowieckiego.

"Heńkowe" do 30 czerwca br.

ARiMR prowadzi też nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów pszenicy, kukurydzy lub gryki, którzy ponieśli straty spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Tu termin mija 30 czerwca br.

Rozporządzenie Rady Ministrów, które zmieniło zasady przyznawania tego wsparcia, weszło w życie 24 maja 2023 r. Wprowadzone zmiany wymagają zgody Komisji Europejskiej.

W tym naborze, na razie do ARiMR wpłynęło 47,3 tys. wniosków. Agencja zaznacza, że rolnicy, którzy złożyli wnioski przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów, mogą złożyć zmiany do wniosków.

Czerwiec miesiącem także wszelakich innych naborów...

Od 1 czerwca do 31 lipca 2023 roku potrwają nabory wniosków w ramach czterech interwencji dotyczących inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych. Są one finansowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Wnioski o pomoc można składać wyłącznie drogą elektroniczną.

Od 1 czerwca ruszyły nabory wniosków na inwestycje w centra przechowalniczo-dystrybucyjne lub o pomoc dla organizacji zajmujących się redystrybucją żywności na cele społeczne. Pieniądze na ten cel zadekretowano w ramach KPO.

Przypominamy też, że od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. Agencja przyjmuje wnioski o wsparcie na budowę lub wyposażenie silosów. Pomoc finansowana jest także w ramach KPO. Do "wzięcia" nawet 60 tys. zł.

Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane m.in. z racjonalizacją produkcji, wprowadzaniem innowacji czy zmianą profilu swojego gospodarstwa mogą starać się o wsparcie w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”. Pomoc jest finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do 30 czerwca br. trwa jeszcze nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie. Do 5 czerwca wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. złożyło 884 tys. rolników. Nabór prowadzony jest wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych