Jeszcze 21 stycznia wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki, któremu podlega ARiMR, zapowiadał, że w styczniu 2016 planuje się wypłatę tytułem dopłat 3,5 mld zł dla ok. 500 tys. rolników.

Do końca stycznia płatności miało więc otrzymać ok. 751 tys. rolników (55% rolników ubiegających się o wsparcie za 2015 r.), na łączną kwotę 6,433 mld zł, co stanowi 44,4% całkowitej kwoty płatności bezpośrednich.

Miało. Otrzymało natomiast znacznie mniej.

„Od 1 grudnia ub.r. do 29 stycznia 2016 roku ARiMR wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2015 rok 2,35 mld złotych. Pieniądze zostały przekazane na konta bankowe ok. 680 tys. rolników.” – taka informacja widnieje dziś na stronie internetowej ARiMR.

Jak z tego wynika, wypłata dopłat nie nabiera tempa, a w grudniu i styczniu wypłacono z tytułu dopłat mniej pieniędzy, niż zapowiadano tylko na styczeń.

Wcześniej podano, że w grudniu 2015 r. płatności zrealizowano dla 251,4 tys. rolników w łącznej wysokości 253,9 mln zł.

Wobec tego w styczniu (do ostatniego dnia roboczego) wypłacono trochę ponad 2 mld zł, zamiast zapowiadanych na ten miesiąc 3,5 mld zł. Pieniądze trafiły do ok. 430 tys. rolników, zamiast 500 tys.

Nawet jeśli dodać do kwoty wypłaconych dopłat (2,3 mld zł) kwotę wcześniejszych zaliczek (tj. 2,68 mld zł), i tak nie otrzymujemy kwoty 6,433 mld zł, która miała trafić do rolników do końca stycznia.

Co ciekawe, ARiMR twierdzi na swojej stronie internetowej, że wypłaciła mniej, niż wynika z sumowania podanych dopłat. "Dotychczas Agencja wypłaciła łącznie 4,36 mld złotych" - podano na stronie. 

Zapytaliśmy w ARiMR o nowy harmonogram dopłat i czekamy na informację.

Całkowita koperta finansowa przeznaczona na realizację dopłat bezpośrednich za 2015 r. wynosi 14,49 mld złotych, agencja znajduje się więc mniej więcej w jednej trzeciej kwoty i prawie jednej trzeciej czasu na wypłatę płatności należnych za 2015 r.