Dziś, tj. 15 marca wystartowała kampania przyjmowania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach II filara WPR za 2023 r.

Rolnicy są - mówiąc oględnie - zdezorientowani jeśli chodzi o zasady i aktualne uwarunkowania dotyczące składania eWnioskuPlus. 

Okoliczność tę zauważyli też ostatnio Ludowcy i zaapelowali do resortu rolnictwa, by ODR-y bezpłatnie wypełniły za rolników wnioski o dopłaty.

Wychodzi na to, że apel ten został wysłuchany!

eWniosekPlus doradca wypełni z rolnikiem bezpłatnie

- Ponieważ w tym roku po raz pierwszy kampania przyjmowania wniosków będzie przebiegała wg nowych zasad, wynikających z Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, ośrodki doradztwa rolniczego oraz biura powiatowe ARiMR będą pomagać rolnikom w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności na rok 2023 - informuje resort rolnictwa w komunikacie.

Ba - zrobią to też bezpłatnie!

- Potwierdzam, w tym roku, decyzją ministra rolnictwa, ODR-y będą wyjątkowo pomagać rolnikom w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie za darmo. Podkreślam pomagać, a nie wypełniać za rolników - przyznaje w rozmowie z farmer.pl Dariusz Mamiński, radca w Wydziale Prasowym Departamentu Komunikacji i Promocji MRiRW.

- Wnioski o płatności obszarowe, rolnośrodowiskowe oraz dobrostanowe wraz z ekoschematami czyli eWniosekPlus doradcy Dolnośląskiego ODR we Wrocławiu będą wypełniać bezpłatnie w ramach porady doradczej - informuje na swojej stronie internetowej DODR we Wrocławiu.

Do tej pory, za tego typu poradę doradcy pobierali opłatę wg cennika.

Jak dodaje w rozmowie z farmer.pl Anna Siewierska z Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich Mazowieckiego ODR w Warszawie, bezpłatna będzie tylko ta konkretna "porada doradcza" - dotycząca eWniosekPlus. Pozostałe, czyli dotyczące innych obszarów związanych z rolnictwem, nadal będą odpłatne.