Rolnicy, którzy mają w planach ubieganie się w tym roku o płatność za realizację praktyki: wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji lub stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo, w ramach ekoschematu rolnictwo węglowe, muszą pamiętać o wykonaniu zdjęcia geotagowanego, dokumentującego i tym samym potwierdzającego wykonanie tej praktyki. Bez niego rolnik nie dostanie dopłaty. 

Jest to okoliczność ważna szczególnie dla tych rolników, którzy zdecydują się już tej wiosny na wywiezienie obornika na pole, mając oczywiście w planach ubieganie się o wspomnianą płatność. Dlaczego? Pisaliśmy o tym w tym artykule:

Jeśli jednak coś jest jeszcze dla Państwa niezrozumiałe w kwestii wykonywania zdjęć, tak miłemu dla oka obornikowi... to publikujemy dodatkowo wskazówki opracowane przez ARiMR, dotyczące wykonania zdjęć geotagowanych w celu udokumentowania realizacji ekoschematu rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi.

Praktyka: Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji

Realizacja tej praktyki wymaga wymieszania, przykrycia obornika w ciągu 12 godzin od jego aplikacji na danym obszarze, co powinno być udokumentowane za pomocą wykonania i przesłania do ARiMR zdjęcia geotagowanego (zdjęcie posiada współrzędne położenia oraz czas wykonania). Do tego celu służy aplikacja Mobilna ARiMR, gdzie wdrożono funkcjonalność, która pozwala na wykonanie zdjęć z inicjatywy rolnika i przesłanie ich do ARiMR w czasie teraźniejszym lub późniejszym.

Celem wykonywanych zdjęć jest udokumentowanie i udowodnienie przez rolnika wymieszania zastosowanego obornika z glebą w czasie nieprzekraczającym 12 godzin od jego zastosowania na gruncie, na określonej powierzchni. Istotną rzeczą w tym zakresie jest odpowiednie, czasowe zaplanowanie wywózki obornika i zabiegu jego wymieszania/przykrycia a to zależy w dużej mierze od wydajności stosowanych maszyn czy możliwości organizacyjnych. Jeżeli powyższe czynności wykonuje się np. w układzie, że zaraz za rozrzutnikiem obornika, jedzie agregat uprawowy i maszyny mają podobne wydajności, wystarczające jest wykonanie kilku zdjęć w celu udokumentowania przyjętej agrotechniki na całym polu (zalecane są minimum 3 zdjęcia z różnej lokalizacji na 1 ha z każdego procesu – 3 dla nawożenia i 3 dla wymieszania), co równocześnie potwierdzi wykonanie zabiegu w wymaganym czasie.

Pierwsze zdjęcie należy wykonać po kilku, kilkunastu metrach od rozpoczęcia aplikacji obornika na polu po to, aby udokumentować czas rozpoczęcia, pamiętając równocześnie, że mniej więcej w tym samym miejscu należy wykonać w ciągu 12 godzin kolejne zdjęcie geotagowane, na którym zostanie pokazane z kolei pole, po wykonanym już zabiegu wymieszania, przykrycia obornika z glebą.

Nie należy wykonywać zdjęcia prostopadle do powierzchni pola. Zdjęcie powinno posiadać pewną perspektywę, szerszy obraz pola i wykonanego zabiegu, czasem nawet łącznie z agregatem polowym, co w niektórych przypadkach pozwoli, ułatwi ARiMR właściwą ocenę wykonania praktyki. Zaleca się wykonanie większej ilości zdjęć zarówno w momencie stosowania obornika na polu jak i w czasie jego wymieszania. Natomiast, następnie można wysłać minimalną ilość zdjęć do ARiMR a pozostałe będą przechowywane w aplikacji i będą mogły być udostępnione ARiMR na ewentualne wezwanie (jednorazowo można przesłać 5 zdjęć).

W przypadku wywózki obornika, gdzie z przyjętego sposobu prac wynika, że najpierw wywozimy obornik na określoną powierzchnię pola a następnie wykonujemy zabieg agrotechniczny wymieszania i tak cyklicznie, istotne jest doświadczenie rolnika oraz wiedza o wydajności danego agregatu. Chodzi o uniknięcie sytuacji, w której nawieziony obszar jest na tyle (za) duży, że posiadanym agregatem (i np. dostępnym ciągnikiem) nie zdążymy go wymieszać w czasie 12 godzin od aplikacji. W tym zakresie należy również wziąć pod uwagę czy prace będą mogły być wykonywane w godzinach nocnych. Wykonywanie zdjęć w takich warunkach należy przeprowadzić z wykorzystaniem dostępnego oświetlenia ciągnika, aby zminimalizować odrzucenie dowodu przez ARiMR z powodu nieczytelnego zdjęcia.

Przy małych działkach rolnych a nawet 1 czy 2 hektarowych, ale o określonych, naturalnych granicach w terenie (np. miedze, rowy, żywopłoty, drogi), ilość wykonanych zdjęć może być mniejsza od zalecanej i ograniczyć się do kilku zdjęć: z rozpoczęcia nawożenia, środka pola i tuż przed zakończeniem wywózki; natomiast zdjęcia dokumentujące wymieszanie obornika z glebą mogą mieć charakter widokowy, obrazujący całą działkę rolną (cały obszar objęty nawożeniem) po wykonanym zabiegu wymieszania/przyorania.

Praktyka: Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo

Realizacja tej praktyki wymaga, aby płynne nawozy naturalne zostały zastosowane w sposób inny niż rozbryzgowo a potwierdzeniem jej prawidłowego wykonania są zdjęcia geotagowane wykonane za pomocą aplikacji Mobilna ARiMR.

Zdjęcia powinny być wykonywane podczas zabiegu nawożenia. Należy je wykonywać cyklicznie, przedstawiając kolejne obszary pola objęte zabiegiem w częstotliwości i ilości odpowiadającej wielkości pola. Zaleca się wykonanie minimum 3 zdjęć z różnej lokalizacji dla działek rolnych o regularnych kształtach oraz otwartych przestrzennie oraz większej ilości zdjęć w przypadku działek rolnych, których fragmenty znajdują się np. za żywopłotami, rowami w ilości i w taki sposób, aby potwierdziły wykonanie zabiegu na każdym z fragmentów działki rolnej. Co trzecie zdjęcie powinno w swojej perspektywie obejmować również w sposób czytelny przyczepę (beczkę) asenizacyjną, którą się wykonuje zabieg.

Galeria zdjęć obornika

Jak informuje Agencja, Aplikacja Mobilna ARiMR umożliwia wykonywanie dowolnej liczby zdjęć, które przechowuje. Zatem nie ma konieczności wysyłania ich natychmiast po zrobieniu, czy bezpośrednio z pola, ale można to odłożyć w czasie. Aplikacja umożliwia wysłanie 5 zdjęć w jednej sesji wysyłkowej. Ilość ,,paczek” jest nieograniczona.